Publisert: 16. desember 2011
2261537 klode
NY HER TIL LANDS: WAPR Norge arrangerer sin første fagsamling 6. juni 2012 i Bergen

Hva vet du om WAPR?

Hva vet du om WAPR?

World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) er en organisasjon som jobber både faglig og politisk i mange land i verden.

Den har alltid inkludert brukere og pårørende i sine arrangementer, og er opptatt av dagligliv, bolig, arbeid og levekår i tillegg til spørsmål knyttet til behandling og rehabilitering.

WAPR ble etablert i 1986 i Frankrike, da rundt 100 fagfolk fra 35 land møttes på stiftelseskongressen. Denne kongressen var resultatet av en omfattende internasjonal planleggingsprosess, som startet med The First World Congress on Rehabilitation for The Mentally ill i Helsingfors i 1970.

Etterfølgende møter med deltakere fra forskjellige organisasjoner og sentrale fagfolk fra flere land, i hovedsak støttet av World Health Organization (WHO) og The International Labour Office, resulterte i 1980 i dannelsen av en arbeidsgruppe som planla, gjennom sitt internasjonale sekretariat, stiftelsen av WAPR.

Organisasjonen har siden starten hatt et nært samarbeid med WHO sitt program for psykisk helse.

Les mer om WAPR på deres websider og om hvordan WAPR startet.

WAPR gir også jevnlig ut Bulletiner med fagstoff fra hele verden

Trenger vi WAPR i Norge?

Her i landet er det svært mye aktivitet på psykisk helse feltet, og WAPR skal ikke være en konkurrent til de som lager gode seminarer og konferanser her. Det er imidlertid ikke så ofte internasjonale perspektiver er i fokus. Et annet aspekt er at som norske psykisk helsearbeidere har vi mye å bidra med til andre land også. Det å etablere mer samarbeid over landegrensene, inkludert å dele egne erfaringer, er helt klart et mål for WAPR Norge.

I Bergen er det flere nye tiltak som er etablert som en direkte følge av faglige kontakter gjennom WAPR.

WAPR gir mye direkte støtte - både faglig og økonomisk - til utviklingsarbeid innen psykisk helse i fattige land, og har mye kontakt med landets myndigheter for å påvirke lovgivning og bygge ut tjenester.

Kongresser

WAPR arrangerer verdenskongresser hvert 3. år. Den forrige var 2009 i Bangalore i India, mens den kommende er 10. - 13. november 2012 i Milano. Kongressene har deltakere fra 70 - 80 land og svært stor bredde på tematikk og perspektiver.

Det er lite som foregår i plenum - men gjerne opp til 200 - 300 innlegg presenteres i ulike parallell sesjoner. Her samles flere presentasjoner på ca. 20 min innen samme tema i symposier på to timer. Terskelen for å bidra er lav.

Det sendes inn abstract på 200 ord (kortversjon av innlegget) på forhånd og så blir en invitert. Det er ingen honorering. Noe av det mest verdifulle ved å delta er muligheten for å skaffe seg et internasjonalt nettverk for videre faglig kontakt.

WAPR Norge arrangerer sin første fagsamling 6. juni 2012 i Bergen - der hovedforedragsholder blir den kjente psykologen Marianne Farkas fra Boston University. Hun vil snakke om internasjonale erfaringer med psykososial rehabilitering, særlig recoveryorientert praksis som hun har forsket mye på. Der vil vi også få høre om brukerinvolvert forskning og når brukere blir medarbeidere. Invitasjon til denne samlingen kommer seinere.

Hvordan bli medlem?

WAPR har etablert et styre som er Bergensbasert.  Vi er registrert i Brønnøysundregistrene og har laget vedtekter. Det er også laget en ordning for medlemskap der brukere, fagpersoner og organisasjoner har ulike satser for medlemsavgift.

For mer informasjon kontakt:
Audun Pedersen Audun.Pedersen@bergen.kommune.no (leder) eller 
Tor Pettersen tbpe@haukeland.no (kasserer).

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

recovery kompetanseutvikling psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen