Publisert: 10. april 2012
Bilde_svaner

Mentorordningen: Tilbake i jobb gjennom likemannsarbeid (illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

Ikke et NAV nr 2!

Ikke et NAV nr 2!

Mentorordningen er et verktøy som skal hjelpe mennesker med psykisk helseproblematikk å komme tilbake i jobb.

Vi er ikke, og skal ikke være et NAV nr to, men et supplement basert på prinsippene for likemannsarbeid.

Mentor i KBT Midt-Norge:

Jeg er prosjektkoordinator i KBT Midt-Norge og en del av mentordningen i Mental Helse.

Som mentor bruker jeg motiverende samtaler, leder seminarer og holder innlegg, som blant annet fokuserer på hvordan vi forholder oss til andre mennesker i arbeidssammenheng og litt om hvordan vi skal takle konflikter. Jeg jobber ut ifra min egen erfaring, og syns det er svært motiverende å hjelpe andre rundt problemstillinger jeg selv også har stått midt oppi.

Psykiskhelsearbeid.no, har tidligere skrevet om vårt prosjektsamarbeid med Reisverket og NAV Sør-Trøndelag i artikkelen Reisverket med mentorordning av Dagfinn Brørs

Statistikken viser at tiltakene innenfor NAV ofte ikke er gode nok, som det er der vi som er mentorer kan være en ressurs for andre som ønsker seg tilbake til eller inn i arbeidslivet. De tiltakene som finnes i dag, fanger ikke alltid opp at det fremdeles er fordommer og stigma rundt personer med psykiske helseproblemer i arbeidslivet. Mye skyldes uvitenhet, selv om det har blitt bedre de siste 10 år.

Åpenhet i arbeidsforhold: 

Jeg har selv vært åpen på arbeidsplassen min, om at jeg har hatt problemer, og har blitt møtt med respekt for det. Mine kollegaer vet at jeg har slitt, og de har fått den informasjonen de trenger.Mye handler om hvordan man er åpen. Man trenger ikke si så mye, heller ikke snakke om det hver dag. Man utdyper hva utfordringen kan være til de som trenger å vite det.

Hvis du skal fortelle historien din trenger du ikke fortelle den til alle, men til de du må, som f. eks lederen din og de du stoler på ved arbeidsplassen.

Kurs og seminarer:

Som mentorer arrangerer vi kurs og seminarer, som skal bidra til at den enkelte blir styrket til å møte arbeidslivet på en god måte.

I løpet av seminaret vil mentorene kunne tilby deltakerne veiledning og råd i forhod til arbeid og psykisk helse. Vi reflekterer også sammen med deltakerne hva som skal til for å få arbeid, og stå i arbeid. Mentorene gir også støtte til å finne ut hva den enkelte deltaker ønsker, og hvordan en skal kunne nå sine mål.

Hvis du har spørsmål om Mentorordningen eller våre arbeidsrettede prosjekter kan du kontakte meg på 900 25 062, eller nina.vesterdal@kbtmidt.no

 

 

 

 

 

Arbeidslivstelefonen: Mental Helses Mentorordning

Mentorordningen er et stort program i regi av Mental Helses Arbeidslivstelefon.

  • Mentorene er likemenn i ordinær jobb, til tross for egne erfaringer med psykiske helseproblemer
  • Mentorene er en god samtalepartner for deltakerne i forhold til å komme inn på arbeidsmarkedet.

Mentorene jobber ut fra en kombinasjon av likemannstankegang og LØFT ( løsningsfokusert tilnærming).

 KBT Midt-Norge er et brukerstyrt senter for region Midt-Norge. Vi samarbeider med tjenester og brukerorganisasjoner om å utvikle metoder for brukermedvirkning.

 

                                             

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse brukermedvirkning debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen