Publisert: 31. mai 2013.   Endret: 25. september 2017
3623020-50456-

ARBEIDSMOTIVASJON: Hvilke konsekvenser har gode velferdsordninger? (illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Sjenerøse velferdsgoder svekker ikke arbeidsmotivasjonen

Sjenerøse velferdsgoder svekker ikke arbeidsmotivasjonen

Nyere norsk forskning indikerer at sjenerøse økonomiske ordninger øker arbeidsmotivasjonen hos befolkningen.

 I mars i år presenterte OECD rapporten Mental Health and Work Norway. OECD foreslår blant annet flere økonomiske innstramninger for å få flere med psykiske helseproblemer ut i arbeid. Dette er i tråd med et velferdskritisk perspektiv som også er med på å prege den norske debatten om velferdsgoder. Forkjempere for dette perspektivet hevder at sjenerøse offentlige ytelser bidrar til å svekke arbeidsmotivasjonen over tid, og at lysten til å være i arbeid er mindre i sjenerøse velferdssamfunn enn i land med mer restriktive velferdsmodeller.

Velferdsgoder øker arbeidslysten

Fersk norsk forskning utfordrer denne tenkningen, ved å hevde at våre rause økonomiske ordninger tvert i mot er med på å øke arbeidslysten hos nordmenn. Kjetil A. van der Wel er en av tre forfatter som står bak rapporten Arbeidsinkludering og arbeidsmotivasjon i et komparativt perspektiv et prosjekt som har vært finansiert av NAV gjennom FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd. Kjetil A. van der Wel arbeider som forsker ved HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus), og har også skrevet en doktorgrad om temaet.

OECD svartmaler norsk arbeidsliv

I et intervju med NAPHA, sier Kjetil A. van der Wel at han opplever at OECD svartmaler situasjonen i Norge.

- Vår rapport viser at vi i Norge har høyere arbeidsdeltagelse blant personer med lav utdanning og helseproblemer, sammenlignet med andre europeiske land. Vi har i dette perspektivet allerede et av Europas mest inkluderende arbeidsliv i Norge, kommenterer van der Wel.

Vanskeligere når arbeidsgiver må betale

Større økonomisk ansvar til arbeidsgivere kan føre til økt ekskludering, i følge van der Wel.

Forskeren er kritisk til OECDs forslag om å la arbeidsgivere ta større økonomiske ansvar ved sykefravær.

-Funn fra forskning i Nederland viser at det blir vanskeligere å komme inn i arbeidslivet når arbeidsgivere må betale større andel av utgiftene ved sykefravær. Når vi i tillegg finner at det er en positiv sammenheng mellom nivået av sosial trygghet i velferdsordningene og sysselsettingen, blir det vanskelig å stille seg bak rådene OECD kommer med. Ut i fra denne forskningene kan resultatet av å innføre endringene OECD foreslår bli motsatt av den ønskede effekten, sier han.

Høy arbeidsmotivasjon i Norge

De tre forskerne bak den norske rapporten konkluderer med at Norge i likhet med andre nordiske land skårer høyt på arbeidsmotivasjon. 

- Vi finner ingen motsetning mellom det å ha en sjenerøs velferdsstat og en befolkning med høy arbeidsmotivasjon. Tvert i mot, avslutter van der Wel. 

Les også artikkel på napha.no: Avviser OECD-forslag om sykelønnskutt. 

 

 

FORSKER: Kjetil A. van der Wel, HiOA (Foto: privat)

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse inkludering rusproblem.og.psykisk.lidelse forskningsrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen