Publisert: 11. september 2013.   Endret: 10. september 2015
Njål Bjørhovde

FINNER LØSNINGER: Prosjektleder Njål Bjørhovde er fornøyd med de nye transportordningene. (Foto: Solrun Steffensen)

Gode og verdige transportordninger for psykisk syke i Nord

Gode og verdige transportordninger for psykisk syke i Nord

Prosjektet skal sikre gode og verdige transportordninger for psykisk syke, noe som har stor potensiell gevinst både for spesialist- og kommunehelsetjenesten, politiet og brukerne av tjenestene.

I prosjektet ”Transport av psykisk syke i UNN” har vi utviklet transportordninger som bidrar til at bruk av tvang og politi reduseres til et minimum, sier prosjektleder Njål Bjørhovde.

Fagutviklingsenheten for rus og psykiatri ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har mottatt midler fra Helse Nord for å samle erfaringer i forhold til transport av psykisk syke. De er også bedt om å komme med forslag til løsninger for framtida. Nye retningslinjer for ledsageravtale er under utarbeidelse som et resultat av prosjektet. Arbeidet utføres av et klinisk samarbeidsutvalg.

Erfaringskunnskap innhentet

Som et ledd i prosjektet var det i september samlet 30 personer i Tromsø fra ulike fagmiljø og bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Prosjektleder Njål Bjørhovde har hatt mange erfarne og dyktige medarbeidere med på laget i både styringsgruppa, prosjektgruppa og referansegruppa. Det interkommunale samarbeidet om foregår hos «Senjalegen» er et eksempel på at man har jobbet lenge med å finne alternative løsninger.  Dette legetjenestesamarbeidet inkluderer kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy.

Ledsagerkurs

Prosjektet hadde som mål å utvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten i forhold til pasientforløp og å imøtekomme kompetansebehov i ambulansetjeneste og hos sivile ledsagere. Man har blant annet utviklet og prøvd ut ledsagerkurs i Sør-Troms og Ofoten høsten 2012.

Veiledere i ambulansetjenesten

Etter erfaringene fra pilotperioden utdannes det nå psykiatriveiledere ved alle 6 ambulanseområder i Akuttmedisinsk klinikk i UNN. Det gir større faglighet og trygghet i møtet med psykisk syke og rusavhengige personer.

Veiledning av ambulansepersonell er i pilotprosjektet blitt utprøvd på fire ulike steder: Tromsø, Finnsnes, Bjerkvik og Narvik, og ordningen anbefales videreført.

Unikt samarbeid

Prosjektet er resultat av et unikt samarbeid mellom psykisk helse og somatikk, representert ved Allmennpsykiatrisk og Akuttmedisinsk klinikk. Arbeids- og referansegruppene i prosjektet er bredt sammensatt av fagpersoner fra både spesialist- og kommunehelsetjeneste, samt representanter fra flere brukerorganisasjoner. De nye ordningene vil tre i kraft når hovedprosjektet er evaluert og satt i drift våren 2013.

Gode og verdige transportordninger er tråd med Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester, hvor man skal legge til rette for å redusere bruk av politiet til transportoppdrag av psykisk syke personer.

 

En annen relevant artikkel å lese er artikkelen «Ikke politiets oppgave», av Siv Rydheim i erfaringskompetanse.no.

Kommenter:

Mer om

samhandling informasjon øvrige.artikler tvang.og.makt

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen