Publisert: 07. oktober 2013.   Endret: 25. april 2016
colourbox

Psykisk utviklingshemming og rus

Psykisk utviklingshemming og rus

NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning, har produsert 4 videoforedrag om personer med nedsatt kognitive ferdigheter/utviklingshemning og rus.

I Norge finnes det ingen tall på hvor omfattende rus og rusmisbruk er blant personer med utviklingshemning. Studier fra utlandet tyder på at bruk av rusmidler blant utviklingshemmede er mindre enn hos befolkningen generelt, men at risikoen for at personer med utviklingshemning utvikler et skadelig rusbruk er betydelig større. 

Videoforedragene

Filmforelesningene gir en innføring om rusproblematikk generelt og om utviklingshemning  og rus spesielt.

Temaene er:

  • Forekomst og diagnostisering
  • risikofaktorer
  • sårbarhet og konsekvenser
  • tiltak og behandling

Samarbeidsprosjekt

Forelesningene er utgitt i samarbeid mellom NAKU og Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenestene i Midt-Troms, LØKTA.

Du kan lese mer om LØKTA og kompetanseutvikling hos ansatte i kommunene i magasinet Utvikling nr.2, 2011.  Foredragsholdere er psykolog Stein Ketil Sauarlia og psykolog Jack Opdahl.  

Filmene er tilgjengelig her.

 

 

 

Kommenter:

Mer om

psykisk.utviklingshemmede rusproblem.og.psykisk.lidelse foredrag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen