Publisert: 14. mars 2014
PIC_4991 (2)
Alt henger sammen med alt, men noen ganger er det likevel nødvendig å beskrive mønstre og lage strategier som fremhever noe foran noe annet. (Foto: Odd Volden)

Strategi, strategi, strategi

Strategi, strategi, strategi

Når infrastrukturen for psykisk helsearbeid er blitt rimelig god, er det tid for å meisle ut tydeligere samarbeidsstrategier.

Vi er etter hvert mange fra brukersida som opplater vår røst i møter og på seminarer og konferanser. Der uttaler vi oss gjerne spissformulert og kritisk om diagnoser, medisiner, eksperter, det medisinske perspektivet, byråkrati, stigmatisering, profesjonskamp, tvang, psykoterapi, levekårsforskjeller og mere til.

Men et eller annet sted på vei fra de mer eller mindre lukkede rom til bøker med allmenngyldig tematikk på anerkjente forlag, til artikler i samfunnsorienterte tidsskrifter og til avisspaltene, skjer det tydeligvis noe som gjør at vi ofte bakker ut eller ikke finner de riktige ordene. Hva kan vi gjøre med det?

Forslag til strategi og samarbeid

Norge er som kjent et lite land. Psykisk helse-miljøene i dette lille landet er ikke større enn at vi sitter i hverandres referanse- og styringsgrupper og møter hverandre på våre respektive konferanser. Det neste steget, når infrastrukturen etter hvert er rimelig godt på plass, bør være å meisle ut en samarbeidsstrategi. En slik strategi bør inneholde mål, virkemidler og ansvarlige. En ultrakort versjon kunne kanskje se slik ut:

Mål: Introdusere psykisk helserelatert recoverytenkning og medforskning for det norske folk

Virkemidler (ansvarlige / utøvere i parentes): 1. Artikkel i Samtiden (Høgskolen i Buskerud og Rådet for psykisk helse) 2. Kronikker i Aftenposten (NAPHA og NFPH) og Dagsavisen (erfaringskompetanse.no og Mental Helse). 3. Kronikker i regionaviser (ansatte ved regionale høgskoler og universiteter, Mental Helses regionsekretærer og journalistene ”våre”). 4. Deltakelse i minst tre samtaleprogrammer i riksdekkende radio (sentrale brukerstemmer og sentrale fagfolk). 5. Deltakelse i minst ett talkshow på tv (Arnhild Lauveng).

Et godt eksempel på strategisk arbeid: Brukeransettelser

For noen år siden deltok jeg i Rådet for psykisk helses Ekspertgruppe brukerkompetanse. I de årene jeg var tettere på Rådet, opplevde jeg den hittil sterkeste ”viljen til makt” på feltet. Aller best husker jeg Rådets målrettede satsing på brukeransettelser:

Satsingen startet med et seminar der vi som deltok fikk bestemme hvilket satsingsområde Rådet burde prioritere høyest. Det ble altså brukeransettelser. Dernest ansatte Rådet en prosjektleder som kartla hva som fantes av brukeransettelser og utarbeidet en rapport Prosjektet ble avsluttet med en stor konferanse om temaet. Jeg kan ikke påvise at det var Rådets engasjement som gjorde susen, men uansett har i hvert fall brukeransettelser blitt ett av de mest lovende og synlige resultatene av den norske psykisk helse-reformen.

Nettverk for erfaringskonsulenter

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse har i flere år arrangert halvårige samlinger for erfaringskonsulenter. Her deles erfaringer mellom erfaringskonsulentene, og på høstsamlingene deltar også representanter for arbeidsgivere.

Høsten 2013 vil noen av erfaringskonsulentene også samles i etterkant av den offisielle samlingen, for å se om der er grunnlag for å danne en frittstående interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter.

Mye tyder på at Rådet for psykisk helses og Erfaringskompetanses strategiske nettverksbygging er i ferd med å styrke brukerperspektivet i større grad enn kanskje noe annet enkeltstående tiltak hittil.

Medisinfrie tilbud

Brukerorganisasjonene gikk i 2012 sammen om å fronte saken om medisinfrie tilbud i alle helseforetak. Mye tyder på at graden av strategisk tenkning og jobbing vil ha mye å si for om og når man vinner fram med den saken.

Det kan være fornuftig å skjele til det strategiske arbeidet for å få ansatt flere erfaringskonsulenter i tjenestene, om man ønsker å vinne fram i kampen for medisinfrie tilbud i helseforetakene.

 [i] Denne artikkelen er en forkortet og bearbeidet versjon av artikkelforfatterens blogginnlegg Strategi, strategi, strategi (Publisert 10.08.2011) (Lest 19.11.2013)

Odd Volden
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i NAPHA siden 2011
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF siden 2011
  • Har siden 1999 undervist om brukerperspektivet ved flere av våre universiteter og høgskoler
  • Landsstyremedlem i Mental Helse 2001-2006

Kommenter:

Mer om

brukeransettelser god.hjelp.i.et.brukerperspektiv recovery debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen