Publisert: 11. april 2014
PIC_3523 (2)
Mye kunne sett annerledes ut om Sigmund Freud hadde blitt eksponert for brukerlærere. Slikt kan man komme til å tenke på når man finner et bilde fra Wien av noe som minner om en skolebygning. (Foto: Odd Volden)

Brukerperspektivet i undervisning[i]

Brukerperspektivet i undervisning[i]

Møtene mellom brukerlærere og fagfolk i en undervisningssituasjon er blant de viktigste møtene vi kan ha på feltet.

Noe av det første jeg ble med på av organisert brukermedvirkning, var da jeg fikk bli med en sosionom jeg hadde blitt kjent med i Mental Helse da hun skulle undervise for sosionomstudenter ved det som da var Høgskolen i Stavanger.

Brukerorganisering

Jeg husker ikke helt hva jeg snakket om den gang, men jeg antar at det var om brukerorganisering. Denne sosionomen hadde nemlig gjort noe så sjeldent blant fagfolk som å drive systematisk brukerorganisering.

Senere skrev vi en artikkel sammen (Egeland, M.L., Skaarud, K. og Volden, O. (2002): ”Ute i regnet eller inne i varmen? Om lokal brukerorganisering i et reformspill” (Dialog. Bulletin for SEPREP 2&3 (12), 102-111). Jeg har siden alltid tenkt at brukerorganisering  er noe av det viktigste både brukere og fagfolk kan holde på med. Men i dag skal det ikke handle om brukerorganisering, men om undervisning.

Hva vet vi om brukeres undervisning av psykisk helsearbeidere?

Jeg er en av mange med brukererfaring som har undervist og fortsatt underviser  om forskjellige sider av brukerperspektivet. De siste årene har det kanskje vært mer fokus på brukertekster, brukeransettelser og medforskning på psykisk helsefeltet, men vi må ikke glemme undervisningen.

Jeg kjenner bare vagt og stykkevis og delt historien når det kommer til mennesker med egenerfaring av psykisk lidelses undervisning av helsepersonell. Det var en gang et prosjekt som het Brukerlærerne. Jeg har inntrykk av at det rekrutteres undervisere lokalt i de fleste regioner. Noen av oss har i sin tur også undervist andre steder enn i eget nærmiljø.

Et forsøk på å google meg fram til kunnskap gjør meg ikke særlig klokere. Det ligger nok en masteroppgave og venter her:

Når begynte det? Hvem tok initiativet? Hvordan undervises det? Hvilket omfang har det hatt og hvilket omfang har det? Hva er studentenes erfaringer? Hva er undervisernes erfaringer? Hvem er det egentlig som rekrutteres som undervisere?

Min påstand er at møtene mellom brukerlærere og fagfolk i en undervisningssituasjon er blant de viktigste møtene vi kan ha på feltet. Ikke minst har det stor betydning at brukere og fagfolk skifter roller i blant. Når mennesker med brukererfaring underviser helsepersonell, snur vi pyramiden.

Hvor interesserte er fagfolk i brukerperspektivet?

Det er nok grunn til å tro at mange av oss som underviser eller har undervist vil kunne brukes som temperaturmålere på psykisk helsearbeideres evne og vilje til å ta opp og anvende ny kunnskap. Jeg har for eksempel ofte spurt mine studenter om deres kjennskap til og bruk av nettsteder som har et tydelig brukerperspektiv. Resultatene er jevnt over ganske nedslående.

Om jeg kortfattet skulle oppsummere tilbakemeldingene fra studentene på min uhøytidelige undersøkelse, må det bli noe i retning av at at halvparten av studentene har en eller gang vært inne på hjemmesida til Mental Helse, en fjerdedel har vært inne det siste halvåret, mens bare en av ti har vært inne den siste uka.

Når det gjelder NAPHA, erfaringskompetanse.no og NFPH-bloggen, er det mitt inntrykk at heller ikke dette er ressurser den jevne student er seg veldig bevisst. Jeg vil tippe at Rådet for psykisk helse og PsykOpp kanskje er mer kjent og benyttet blant fagfolk flest, men jeg har ikke spurt systematisk om dette.

Hva ønsker fagfolk å bli undervist om av mennesker med egenerfaring?

Utgangspunktet for brukeres undervisning har ofte vært egne erfaringer med liv, lidelse og tjenester. Jeg opplever nok fortsatt at det er dette som fenger mest blant studentene. Det kan stille brukerlærereren overfor et dilemma:

I hvor stor grad skal man akseptere at studentene ønsker et frirom fra teori? I hvilken grad skal man holde fast på at brukerperspektivet i like stor grad som å presentere eget og andres narrativer handler om å systematisere egne og andres erfaringer og å presentere brukernes krav?

Jeg underviser som regel tre-fem timer når jeg først er i gang. Det betyr at jeg kan gjøre litt av begge deler. Men jeg har nok litt å gå på når det kommer til å integrere det prinsipielle og det personlige når jeg underviser. Jeg har etter hvert skrevet så mye at det er vanskelig å prioritere.

Lærebok om brukerperspektivet

Det er heller ikke alltid lett å vite hvor erfaringsformidleren og fagformidleren slutter og begynner. Det er nok på tide å tenke alvorlig på å oppsummere dette i en bok. Jeg har en formening om at det ville gjort undervisningen lettere. Det ville også gjort det mulig for andre med brukererfaring å kikke meg i kortene og forkaste, nyansere eller utdype mine påstander og poenger.

Vi må undersøke undervisningen

Det hadde vært fint om brukerorganisasjonene og erfaringskompetanse.no hadde gjennomført en kartlegging av hvordan det står til med brukerundervisningen på høgskoler og universiteter, både på grunn- og videreutdanninger.

I kjølvannet av en slik kartlegging bør det avholdes regelmessige seminarer for alle med egenerfaring som underviser helsepersonell på psykisk helsefeltet. Det er viktig at vi som underviser får anledning til å høre om hva andre med egenerfaring legger vekt på i undervisningen og hvordan budskapet best kan formidles.

Vi kritiserer ofte myndighetene og tjenesteeierne for ikke å være nok opptatt av innholdet i tjenestene. Men hvis den kritikken skal være troverdig, bør vi i hvert fall sørge for at brukerbevegelsen selv er opptatt av og forsøksvis synkronisert når det kommer til hva vi faktisk ønsker av innhold i og innretning på tjenestene .

 


[i] Denne artikkelen er en forkortet og bearbeidet versjon av artikkelforfatterens blogginnlegg http://www.napha.no/content/3045/Man-larer-sa-lenge-man-har-elever (Publisert 08.12.2011) (Lest 20.11.2013)

Odd Volden
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i NAPHA siden 2011
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF siden 2011
  • Har siden 1999 undervist om brukerperspektivet ved flere av våre universiteter og høgskoler
  • Landsstyremedlem i Mental Helse 2001-2006

Kommenter:

Mer om

brukerorientering kompetanseutvikling brukererfaringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen