Publisert: 20. desember 2013.   Endret: 25. november 2015
COLOURBOX4284547

OPPUSSINGSBEHOV: Forfatterne av boka "Psykisk helse som kommunal utfordring" gir et oversiktsbilde over kommunenes psykisk helseutfordringer, og hvordan disse best kan møtes i ulike faser av innbyggernes liv.

Godt skrevet om oppussingsbehov innen psykisk helsearbeid

Godt skrevet om oppussingsbehov innen psykisk helsearbeid

Tre rutinerte psykologer tegner et godt bilde av behovet for oppussing innen psykisk helsearbeid i kommunene, men bedriver kanskje et visst oversalg av sin egen profesjons fortreffelighet?

Psykisk helse som kommunal utfordring (2012) er en lettlest, men grundig fagbok som gir kunnskap på flere plan: Den beskriver mangfoldet i moderne psykisk helsearbeid. Den er et godt eksempel på "konstruktivisme tatt på fersk gjerning" - vi får se hvordan tre representanter for en ambisiøs faggruppe driver "ekstrem oppussing", på et felt der mange kanskje trodde man skulle klare seg med jevnlig vedlikeholdsarbeid en tid framover.

Boka gir også et bud om at psykologene har kommet for å bli, eller rettere sagt: for å bli mange flere, også i kommunalt psykisk helsearbeid. Det går sjelden mange sider mellom hver gang man blir minnet om at "dette vet psykologer noe om".

Oppdatert oversikt over det kommunale psykisk helsesystemet

Psykisk helse som kommunal utfordring gir en god og oppdatert oversikt over det kommunale psykisk helsesystemet. Boka gir oss tre generelle kapitler; om kommunalt psykisk helsearbeid, om politisk og administrativ organisering, og om sammenheng, helhet og strategier i morgendagens psykisk helsearbeid og folkehelsearbeid. De resterende seks kapitlene tar for seg utfordringene i ulike faser av livet, fra sped & småbarnsalder til alderdom.

Der mange lærebøker til nå, alle gode intensjoner til tross, har hatt en tendens til å ende opp med beskrivelser av forhold knyttet til store psykososiale funksjonsnedsettelser hos voksne, og til ulike særomsorgstjenester, klarer Psykisk helse som kommunal utfordring å holde oversikten over de fleste fenomener, arenaer, føringer, aktører og prosesser - på alle nivåer - gjennom hele boka.

Slik sett er boka et løft for de av oss som har savnet et mer dynamisk og representativt psykisk helsearbeid; ikke minst på vegne av folkehelsearbeidet.

Ekstrem oppussing

Det er interessant å se hvordan både gamle og velkjente elementer, og nyere tiltak og prosjekter settes sammen til noe som ofte oppleves som friskt og annerledes. Boka bekrefter på mange vis tesen om at problemet i det søkkrike Norge ikke er mangel på ressurser, men på organisering, oversikt, samhandling og ledelse.

Forfatterne klarer langt på vei å skape en fortelling som er tydelig nok på hva som er problemene og hva som finnes av mulige løsninger, samtidig som rammeverket aldri blir mer firkantet enn at det er burde være rikelig med rom og incitamenter for ulike aktører til å oppdage/gjenoppdage oppgaver, løsninger og samarbeidspartnere.  

Vil du kjøpe en psykolog?

Det er ikke tilfeldig at det dukker opp metaforer knyttet til kjøp og salg i møte med Psykisk helse som kommunal utfordring. Enkelte psykisk helse-pionerer, som gjennom et par tiår har forsøkt å bygge opp og avmystifisere et kommunalt tjenestetilbud, ofte med små ressurser og lite oppmerksomhet, kan nok komme til å tenke at boka minner om forsøk på "fiendtlige oppkjøp": Når samhandlingsreformen peker i retning av at markedet for psykologer i spesialisthelsetjenesten begynner å bli mettet, blir det plutselig interessant å spise seg inn på, eller overta det kommunale markedet.

Kommunale psykisk helsearbeidere, som i årevis har måttet ta profesjonell omsorg for mennesker som har vært "ferdigbehandlet" i spesialisthelsetjenesten, også av psykologer, kan nok komme til å se deler av boka som "oversalg" av psykologer.

Det kan være all grunn til å ta dette på alvor og følge nøye med på utviklingen. En i utgangspunktet nødvendig styrking av sider ved det kommunale tjenestettilbudet, kan fort komme til å gå på bekostning av fokuset på samvær, nærhet, varighet og recovery-tenkning.

I mange kommuner er det små og sårbare økosystemer det er snakk om. Mange steder vil psykologer kunne komme til både å trø i graset og tråkke i salaten, om de ikke har den nødvendige respekten for det som allerede spirer og gror.

Knapt til å komme utenom

Likevel: Psykologer er i hovedsak intelligente, velutdannede og analytiske profesjonelle. Det er vanskelig å se at de ikke skulle være en ressurs for det kommunale psykisk helsearbeidet, også for de delene av dette hvor psykologer ikke tradisjonelt har hatt sitt virke.

Psykisk helse som kommunal utfordring er en bok man knapt kan komme utenom dersom man vil forstå det kommunale psykisk helse-systemet på 2010-tallet. Det betyr ikke at boka er perfekt, og det vil forhåpentligvis komme bøker som både utdyper og utfordrer innholdet.

Men viljen og evnen til å tegne kart, og til å ta seg fram i terrenget, kan ingen ta fra Psykisk helse som kommunal utfordring. Den kan bringe oss et langt skritt nærmere et integrert og bredspektret kommunalt psykisk helsearbeid. 

Kilde:

Hoel A.K., Onsøien R., Schjødt, B.H. (2012) Psykisk helse som kommunal utfordring. Oslo: Universitetsforlaget

Om forfatterne
  • Anne Kari Hoel (f. 1958). Psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo (1991) og spesialist i samfunnspsykologi. Hun har tidligere arbeidet i pedagogisk-psykologisk tjeneste, ved familievernkontor, innen selvhjelpsfeltet og innenfor psykisk helsevern (DPS). Hoel er ansatt i Utenriksdepartementet og i Departementenes servicesenter.
  • Ragnhild Onsøien (f. 1949). Psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo (1974) og spesialist i klinisk psykologi og samfunnspsykologi. Onsøien har lang yrkeserfaring fra kommunen og driver egen privatpraksis Hun er i dag ansatt ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør.
  • Britt Randi Hjartnes Schjødt (f. 1960). Psykolog, utdannet ved Universitetet i Bergen (1988) og spesialist i samfunnspsykologi.  Schjødt er ansatt i Bergen kommune, ved et lavterskeltilbud i psykisk helsetjeneste for familier med barn og unge. Hun er også tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, vest, som koordinator for kurs og læringsnettverk for regionale kommunepsykologer.
Odd Volden
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i NAPHA siden 2011
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF siden 2011
  • Har siden 1999 undervist om brukerperspektivet ved flere av våre universiteter og høgskoler
  • Landsstyremedlem i Mental Helse 2001-2006

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid organisering.av.tjenester faglitteratur psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen