Publisert: 08. april 2014
Trist gutt
NY BOK: Er skrevet for barnehage- og småskolebarn som har foreldre med alvorlige psykiske helseplager. Kan være verktøy i kommunikasjon mellom barn og voksenpersoner barnet har rundt seg. (Ill.foto: www.colourbox.com.)

Pappa`n min er syk i tankene sine

Pappa`n min er syk i tankene sine

"En annen gang pappa hadde snakket høyt inne på soverommet, var ikke mamma hjemme. Da ble Daniel litt redd. Da hadde han satt seg opp i sengen inne på sitt eget rom sammen med bamsen sin. Bamsen ble også redd når pappa snakket så høyt, så da måtte Daniel synge for han."

Dette sitatet er hentet fra barneboken "Pappa`n min er syk i tankene sine", av Anne Kristine Bergem, utgitt av Fagbokforlaget i 2013.

Boka handler om Daniel som bor sammen med sin mor og far. Daniels far har en psykosesykdom, og boken gir oss et innblikk i hvordan dette kan oppleves for et barn. Vi følger Daniel fra han hører pappaen snakke med seg selv på soverommet til faren en dag blir innlagt. Det viser seg da at det ikke er første gangen pappaen til Daniel blir innlagt, og vi får ta del i Daniels tanker og følelser rundt dette.

Skrevet for barnehage- og småskolebarn

Vi møter Daniel både hjemme og når han er på sykehuset i samtale med barneansvarlig. I samtalen med sistnevnte får vi et innblikk i både hvordan Daniel blir forklart om farens sykdom og Daniels reaksjoner på dette.

Boken kan være et verktøy i kommunikasjon mellom barn og voksenpersoner barnet har rundt seg. Den er skrevet for barnehage- og småskolebarn som har foreldre med alvorlige psykiske helseplager.

Boken kan også brukes i forhold til barn som har søsken, besteforeldre eller andre nære personer med lignende vansker. Den er lettlest og godt illustrert med bilder, og har også spørsmål som kan brukes til samtale med barnet omkring det en leser.

Både foreldre, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell kan bruke boken som ledd i samtale med barn. Boka har også en egen del med veiledning til de voksne som skal lese boka sammen med barnet.

Barn som pårørende

I 2009 vedtok Stortinget endringer i Helsepersonelloven og Lov om spesialisthelsetjenesten for å sikre at helsepersonell identifiserer og ivaretar barn som pårørende til mennesker med alvorlige helseproblemer.

Helsedirektoratet gav i 2010 ut rundskrivet "Barn som pårørende". Dette omhandler de nye lovbestemmelsene og gir kommentarer til disse. Rundskrivet gir også blant annet forslag til forberedelse og gjennomføring av samtale med barn, konkrete tips om hvilken informasjon barn kan ha behov for, samt tar opp tema som samarbeid, journalføring og omtaler ordningen med barneansvarlig.

Les rundskrivet her.

LOVVERK

Helsepersonelloven, § 25

  • Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å ivareta behovene til pasientens barn, jf. helsepersonelloven § 10 a.
  • Link til lovteksten.

Spesialisthelsetjenesteloven, § 3-7 a

  • Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.
  •  Link til lovteksten.

 

 

Kommenter:

Mer om

barn.og.unge familie.-.og.nettverksarbeid barn.som.pårørende verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen