Publisert: 01. mars 2014
skrivekurset

Tekster fra skrivekurs NAPHA-NK LMS 2013

Tekster fra skrivekurs NAPHA-NK LMS 2013

12 tekster om læring og mestringstilbud er publisert som resultat av skrivekurset NAPHA og NK LMS arrangerte i samarbeid høsten 2013.

Fra «Overlevelseskurs for ungdom» til «Drop–in for ungdom og ungdomsforeldre»

Systematisk jobbing med brukermedvirkning ved lærings- og mestringssenteret ved Stavanger universitetssjukehus, har resultert i et ungdomstilbud som er i tråd med ungdommenes ønsker og behov. Hvordan kan vi nå ut til ungdommene med tilbudet?Drop-in, brosjyretopp

Kari Fredriksen, leder av lærings- og mestringssenteret, Stavanger universitetssjukehus. Publisert 4. februar 2014

Samhandling om lærings- og meistringstilbod for personar som har kols

 

Kols. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.Lungerehabilitering som del av lærings- og meistringskurs for personar som har kronisk lungesjukdom, kan bidra til at dei meistrar kvardagen betre. Korleis kan denne store pasientgruppa ivaretakast i eit pasientforløp?

Jorunn Sekse, funksjonsleiar/sjukepleiar ved lærings- og meistringssenteret (LMS) Odda sjukehus, Helse Fonna HF. Publisert 28. januar 2014

Livet med LAR – kurs for LAR-pasientar

Sjåfør. Foto: colourbox.comKurset for pasientar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har blitt utvikla i samarbeid mellom pasientar, ruskonsulentar frå kommunar og helseføretaket og koordinator frå lærings- og meistringssenteret i Helse Fonna HF. Når samarbeid og oppfølging frå fagsida er god, blir kursdeltakarane nøgde.

Kari Vik Stuhaug, førstekonsulent ved lærings- og meistringssenteret/barn som pårørande, Helse Fonna HF. Publisert 21. januar 2014

Gode erfaringar med pasient- og personalundervisning 

Dato. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.Lærings- og meistringssenteret klinikk psykisk helsevern Helse Fonna HF har i fem år arrangert pasient- og personalundervisning ved Valen sjukehus og Folgefonn DPS . Tilbodet er i dag godt innarbeid og har god deltaking.

Av Aase Borgen Haktorson, psykiatrisk sjukepleiar som jobbar i fagstilling i lærings- og mestringssenteret (LMS) psykisk helsevern i Helse Fonna HF. Publisert: 14. januar 2014

Den kraftfulle gjenkjennelsen

Gjenkjennelse hjerter. Foto: colourbox.comI mitt møte med min egen alvorlige psykiske sykdom var det å møte mennesker med samme sykdom en inspirasjon og avgjørende faktor i min bedringsprosess. I dag deler jeg mine erfaringer med dem som trenger det.

Av Wenche Evensen, erfaringsmedarbeider i en 20 prosent stilling tilknyttet lærings- og mestringssenteret ved psykiatrisk klinikk, Helse Fonna HF. Publisert 7. januar 2014

Skolen – viktig arena for å oppdage barn som sliter

Skole. Illustrasjonsfoto: colourbox.comI et prosjekt i Stavanger setter familieterapeuter søkelys på hvordan man kan samarbeide med skolene for å oppdage barn som sliter fordi de har rusmisbruk eller psykisk/somatisk sykdom i familien.

Av Lise Rasmussen, familieterapeut ved PårørendeSenteret i Stavanger. Publisert 17. desember 2013

Søskengrupper som gir mestring

Søskengrupper. Foto; colourbox.comSøsken til barn og unge med psykiske problemer kan få en bedre hverdag gjennom å møte andre i lignende situasjon. Det viser fire års erfaring med søskengrupper ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Av Inger Marie Opøien, fagrådgiver ved lærings- og mestringssenteret, barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP-klinikk), St. Olavs Hospital HF. Publisert 10. desember 2013

Mestringskurs for pårørende

Tre. Foto: Jane Elin Marthinussen for PårørendeSenteretPårørendeSenteret i Stavanger har gjennom 15 år utviklet mestringstilbud for pårørende. Tilbudene kan være nyttige for både spesialist- og kommunehelsetjenesten ellers i landet. Av Liv Kleppe, klinisk sosionom og familieterapeut og daglig leder ved PårørendeSenteret i Stavanger. Publisert 3. desember 2013

Selvhjelpsgrupper god «terapi» for pårørende

Selvhelpsgrupper pårørende. Foto: ColourboxI møte med andre i samme situasjon får pårørende hjelp til å takle utfordringer, som sorg og skuffelse over de tapte mulighetene og alle løgnene som følger med rusproblemene.

Av Reidun Sundli Ramberg, erfaringsmedarbeider ved lærings- og mestringssenteret ved Rusbehandling Midt-Norge HF. Publisert 26. november 2013

Viktig møtested for pårørende og fagfolk på rusfeltet

Dame med paraply. Illustrasjonsfoto: istockphoto.comPå Møteplass treffes pårørende og fagfolk på en likeverdig arena og utveksler erfaringer som er særlig aktuelle for pårørende.

Av Helga Melkeraaen, seniorrådgiver ved Rusbehandling Midt-Norge HF/lærings- og mestringssenteret. Publisert 19. november 2013

Pårørendeundervisning som bygger bro

Kunnskapstråder. Foto: Dora Schmidt Stendal.Det eksisterer et gap mellom de profesjonelles og de pårørendes opplevelse av behandlingstilbudet. Dette viste seg tydelig da vi åpnet for erfaringsutveksling i undervisningen for pårørende.

Av Dora Schmidt Stendal, fagutvikler ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Allmennpsykiatrisk klinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Døgnenheten Tromsø. Publisert 12. november 2013

Opplæring for pårørende – felles læringsarena

Illustrasjonsfoto: Undervisningskveld.Fagpersoner kan lære mye av undervisningskveldene for pårørende. I Tromsø skifter perspektivet etter pausen.

Av Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Allmennpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Publisert 5. november 2013.

Skrivekurs NAPHA og NK LMS

Høsten 2013 arrangerte Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS)  skrivekurs sammen. 

Kurset var beregnet på ansatte og brukerrepresentanter i spesialist- eller kommunehelsetjenesten som har utviklet lærings- og mestringstilbud innen feltet psykisk helse- og rusarbeid.

Tekstene som ble produsert på skrivekurset, har i perioden november 2013 til februar 2014 blitt publisert på og NAPHAs og NK LMS’ nettsteder. Du finner dem under temaet Læriing og mestring her i kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no og i Verktøykassa på NK LMS’ nettsted mestring.no.

Kommenter:

Mer om

læring.og.mestring praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen