Publisert: 23. oktober 2014
dyreterapiCOLOURBOX2066442

NÆRHET TIL DYR: Bruk av hest kan ha positive innvirkninger på pasientens recoveryprosess. (Illustrasjonsbilde: www.colourbox.com)

Bruk av hest i behandling av rusmisbrukere

Bruk av hest i behandling av rusmisbrukere

Hos Sigma Nord har de i over fire år benyttet miljøterapeutisk arbeid med hest som en del av behandlingen for mennesker som sliter med rusavhengighet.

Ved å benytte hest som terapeutisk redskap kan pasientene få tatt i bruk flere sider av seg selv på veien mot større mestring og kontroll i hverdagen. En kan trene på å sette grenser og overvinne frykt. Dette gir mulighet til økt selvtillit, som igjen kan overføres til andre deler av livet.

Dette forteller Maria Bakkland, som er miljøarbeider og har sitt virke ved Sigma Nord . Tilbudet er en del av Helse Nord RHFs tilbud til rusmiddelavhengige, og ligger i Tjeldsund kommune i Nordland fylke. Bakkland har i over fire år hatt ansvar for det miljøterapeutiske arbeidet med hest og pasienter.

Målgruppe

Sigma Nord benytter seg av hest som terapi for pasienter som har et behov for noe mer enn deres obligatoriske behadlingsform. Mennesker med rusavhengighet kan ha problemer med å knytte seg til andre personer på grunn av manglende tillit. Samspill med dyr kan føles tryggere hvis man sliter med dette. Alderen hos de som benytter seg av miljøterapeutisk behandling med hest, har vært fra 18 år og opp til 60. Pasientene får tilbud om miljøterapeutisk behandling med hest over en lengere periode, men de blir vurdert av et tverrfaglig team fra uke til uke.

-Enkelte deltar i en kort periode (en til to måneder) for å minske angstproblematikk eller øke selvfølelsen, og generelt få bedre og annerledes mestringsopplevelser. Andre er med i opptil et år om det viser seg at de nyttiggjør seg behandlingen, forteller Bakkland.

Hesten som terapeut

En hest vil gi pasienten umiddelbart gjensvar på vedkommendes kroppsspråk og atferd. De er avhengige av mennsekene rundt seg, og krever rutiner og faste rammer. Den aksepterer deg slik du er og kan gi mye omsorg og kjærlighet. Ridning og arbeid med hest er også meget god behandling av tilleggslidelser som angst og kroniske smerter. Pasientene utfordres til problemløsning og kreativ tenkning. Ifølge Bakkland er det  viktig at hestene som benyttes i terapien er stødig,rolig og har et gemytt som ikke lar seg påvirke for mye av pasientens dagsform.

Rammene rundt terapien

-De fleste har lite erfaring med hester og deres tilnærming i trygge omgivelser må være i fokus. Ikke alle pasienter ønsker å ri, men mange har gode opplevelser med å ivareta hestens behov og lære å kommunisere med hesten utfra sitt eget mestringsnivå, forteller Bakkland.

Behandlingen foregår to ganger per uke hos Skånland stall og rideklubb i Skånland kommune i Troms. Her kan pasientene bruke både ridehall og utendørs ridebane. Pasientene starter dagen med oppgaver i stallen og forefallende arbeid i tilknytning til dette. Lunsjen inntas i stallen, før de får en teoretisk og praktisk innføring i hestens behov. Terapeutens oppgave er først og fremst å observere den prosessen hver enkelt pasient går gjennom, og tilrettelegge undervisningen/behandlingen ut fra dette. Toleranse og god innlevelsesevne er viktige egenskaper terapeuten må inneha.

 

 

 

 

 

Sigma Nord
  • er en del av Helse Nord RHFs tilbud til rusmiddelavhengige
  • har to avdelinger: Fjelldal i Tjeldsund kommune, Nordland fylke. Elvemo i Skånland kommune,Troms fylke
  • benytter seg blandt annet av 12-trinnsmodellen i behandlingen

 

Kommenter:

Mer om

fysisk.aktivitet kropp.i.psykiskhelsearbeid salutogenese praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen