Publisert: 30. oktober 2014
5738694 stige

DE AVGJØRENDE ORDENE: André hadde år bak seg med store psykiske vansker og innleggelser i psykiatrien. Da han hadde det som vanskeligst, var det ordene til hans atten år gamle sønn som ble viktigst: «-Dette skal vi fikse pappa». (Ill.foto: www.colourbox.com.)

Medarbeider med brukererfaring - en hverdag som verdsatt og viktig

Medarbeider med brukererfaring - en hverdag som verdsatt og viktig

André syntes livet var så tøft at han prøvde å finne veien bort fra det. Han trodde ikke at han noen gang skulle bety noe for andre igjen. Nå gjør han nettopp det, betyr mye for andre, gjennom jobben sin.

André er MB, medarbeider med brukererfaring i Bergen kommune. Da NAPHA i august i år besøkte bydel Fyllingsdalen, avdeling psykisk helse og rus, møtte vi fem av bydelens ansatte medarbeidere med brukererfaring. En av dem var André Nilsen. For ti år siden gikk han på det første kullet i en egen utdanning som ble opprettet for medarbeidere med brukererfaring: MB-utdanning.

Har kjent det på kroppen

NAPHA har tidligere skrevet sak om MB- utdanningen: «Medarbeidere med brukererfaring- oppfyller flere ønsker på en gang».

En medarbeider med brukererfaring er en ansatt som selv har hatt psykiske vansker og/ eller rusmiddelproblemer. Utdanningen i Hordaland har helt fra starten av vært et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Bergen kommune og Helse-Bergen.

-Dette skal vi fikse, pappa

For Andre ble utdanningen og jobben som MB starten på en ny fase i livet. Han hadde da år bak seg med store psykiske vansker og innleggelser i psykiatrien. Da han hadde det som vanskeligst, var det ordene til hans da atten år gamle sønn som ble viktigst.

-Dette skal vi fikse pappa.

For André var disse ordene en hovedårsak til at han er i livet i dag, at han kan gjøre en forskjell for noen av de som har behov for bistand fra den psykiske helsetjenesten i Fyllingsdalen.

Eneste fylke i landet med slikt tilbud

At André fikk MB-utdanning og senere jobb i Bergen kommune var ingen selvfølge. Hordaland er det eneste fylket i landet som tilbyr en slik utdanning til mennesker som ønsker å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre.

Marianne Bjørkly, Fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse NAV Hordaland, har vært med helt fra starten. Hun sier det er mange grunner til at folk starter på utdanningen.

- Noen ønsker å hjelpe andre og bruke sine egne levde erfaringer. Å gjøre en forskjell for mennesker som sliter der de selv en gang var, er nok en viktig faktor. Et annet element kan være å bidra til å skape håp for andre, vise at det faktisk går an å komme seg, og ikke minst vise helsepersonell at mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer kan bli friske eller lære seg å leve med symptomene.

Fikk selv håp gjennom ansatte med egenerfaring 

Veien til ansettelse som MB var ikke enkel for André. Han strevde med panikkangst og depresjon og sier at han selv ikke trodde helt på at han en dag kunne bruke sine vonde erfaringer til noe nyttig for andre.

-Jeg tenkte ikke at det gikk an, men håpet mitt var der. Å hjelpe andre var mitt største ønske. Jeg føler jeg nå kan være med å gi håp til andre, konstaterer han.

André trekker frem hjelpen han fikk både i psykiatrien og ved to ulike incestsentre i landet. Disse har en lang tradisjon med å ansette personer med egenerfaringer. Nettopp det trakk André frem som viktig for at han skulle kjenne håp.

-Tanken om at jeg selv kanskje en dag kunne jobbe for å hjelpe andre, vokste frem. Å se at andre som har hatt det vanskelig kan få det bedre, var viktig for meg, sier han.

Holdningsendring på gang

Rollen som MB beskriver André i stor grad som positiv helt fra starten av, og han slår fast at det nok har vært en endring på holdningssiden i hjelpeapparatet.

Bjørkly har også sett en tydelig holdningsendring de siste årene i forhold til å ansette medarbeidere med brukererfaring.

- Nå opplever vi en positiv trend, en trend som definitivt har med holdninger å gjøre, sier hun.

Får annen relasjon til brukerne

André forteller at han får mye skryt fra kollegaer for den jobben han gjør. Å kunne bruke sine egne vanskelige erfaringer til noe nyttig for andre, er viktig for han. Han beskriver at han gjennom jobben som MB opplever at han blir verdsatt både av kollegaer og brukere, at de ser den berikelsen det er å ha ansatt en person med egenerfaring. 

-Jeg opplever at beboere der jeg jobber setter pris på jobben jeg gjør. Flere sier at jeg skjønner dem på en helt annen måte enn de andre som jobber der, og de fleste sier mer til meg enn til de andre. Jeg får en annen type relasjon til brukerne, ifølge både beboere og de andre som jobber der.

Strever ennå, men kan leve med det

Å kunne jobbe som MB betyr ikke at en må ha et liv uten vansker, men det handler om å leve med de utfordringer en har i livet. André beskriver sin opplevelse av dette.

-Jeg har vært langt nede og kommet opp, og kan nå bruke mine erfaringer.  Jeg har gått meg opp av grøfta, men jeg vil alltid ha en liten bit igjen. Jeg har ting jeg strever med fremdeles, men i dag kan jeg leve med det, sier han.

Før han slår fast at han skulle ønske at også andre ansatte i hjelpeapparatet ser på erfaringen man har gjennom MB, og særlig MB- utdanningen i Bergen. Han er opptatt av den muligheten dette gir.

-Erfaringene herfra viser at dette virkelig er noe å satse på. Vi er ikke behandlere, men vi kan være et viktig bidrag, konstaterer André.

Krever planlegging og tverrfaglig samarbeid

Bjørkly sier at det har vært noe interesse for MB- programmet fra andre fylker. Hun trekker frem at problemet har vært at med knappe tiltaksmidler så har man gjerne prioritert annerledes.

-Da vi i NAV i Bergen fikk storbymidler gjennom opptrappingsplanen, fikk vi lov til å drive med utviklingsarbeid. I tillegg var det mye god recovery-tenkning innenfor både NAV og helse, og da ble MB et naturlig valg, sier hun.

Hun trekker frem at dette har krevd både planlegging og tverretatlig samarbeid. Bergen kommune har vært sentrale her.

Viktig med fagpersoner som har troen

-Bergen kommune har vært dyktige hele veien, og holder trykket oppe. De må kunne sies å være en foregangskommune når det gjelder å tilsette MB-ere, slår hun fast.  

Og poengterer at viljen til å få det til har vært viktig, at det har fagpersoner som har holdt i det og hatt troen på det.

-At Bergen kommune helt i starten gikk ut og bevilget midler til å ansette MB-ere har vært avgjørende for at dette ble noe permanent. Det er også viktig at vi som instanser har «eid dette sammen».

 

VIKTIG JOBB: André Nilsen er ansatt som medarbeider med brukererfaring i Bergen kommune.

Kommenter:

Mer om

brukeransettelser recovery praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen