Publisert: 14. januar 2015.   Endret: 14. januar 2015
1135275 samtale

NYTTIG: "Snakketøyet" er et verktøy for voksne som møter barn som har foreldre eller søsken med psykiske vansker, rusvansker eller som er somatisk syke. (Ill.foto: BarnsBeste.)

Nytt verktøy kan skape bedre samtaler med barn

Nytt verktøy kan skape bedre samtaler med barn

Barn trenger å bli sett, hørt og involvert, når noen av deres nærmeste sliter med den psykiske eller fysiske helsa. BarnsBeste har utviklet et verktøy som skal hjelpe voksne i samtaler med og om barn som er pårørende.

«Snakketøyet» er et digitalt verktøy for fagfolk og privatpersoner som ønsker å støtte og ivareta barn som har foreldre og/ eller søsken med psykiske eller somatiske plager. Det er utviklet av BarnsBeste i samarbeid med psykiater Anne Kristine Bergem og barnepsykolog Svein Øverland.

Gjennom verktøyet kan en finne konkrete tips om hvordan en kan snakke med barna, hvordan en kan veilede foreldre til selv å snakke med barna og hvordan en kan snakke med foreldrene om barna.

Klare råd

Verktøyet gir klare forslag til spørsmål man kan stille, tilpasset barnets alder, noe som kan være svært nyttig. Skal en snakke med et barn som har en forelder med psykiske vansker, kan en gå inn i verktøyet å få konkrete tips til hvordan en kan forberede og legge opp samtalen med barnet.

En kan også få tips til måter å stille barna spørsmål på, som en kan bruke i sin helhet, eller tilpasse til det konkrete barnet en skal snakke med.

Mange fagfolk er usikre 

Siri Gjesdahl, leder i BarnsBeste, er opptatt av ansvaret fagfolk har ovenfor barn som er pårørende, og trekker frem at mange ikke vet hvordan de skal snakke med barna i vanskelige situasjoner.

-Mange sier at de vet ikke hvordan de skal snakke med barna om dette, og mange behandlere og andre vi har vært i kontakt med sier at de ikke snakket med foreldre og barn om den voksnes sykdom, da de ikke visste hva de skulle si, påpeker hun.

Niklas fra Skavlan er god på dette

Fagfolk har utfordringer når det gjelder å snakke med barna om at deres foreldre er syke, men også i å snakke med foreldrene om deres barn, og hvordan de opplever situasjonen. Gjesdahl viser til Niklas fra Skavlan. Hun synes det er en flott måte å snakke med barn på.

-Han setter seg på barnas nivå, setter seg ved siden av dem og spør om alt mulig. Og se så mange svar han får! Han er et godt eksempel på hvordan man kan snakke med barn, også i vanskelige situasjoner, sier Gjesdahl.

Fikk mange forespørsler

Bakgrunnen for ”Snakketøyet” er at BarnsBeste over lang tid fikk mange forespørsler etter konkrete samtaleverktøy for helsepersonell, og etter kurs og informasjon. De opplevde imidlertid ikke å ha kapasitet til å nå alle, så da ble løsningen et elektronisk verktøy, "Snakketøyet".

Gjesdahl har fokus på at foreldre selv som regel er de beste til å informere egne barn, men at de også kan ha behov for informasjon, støtte og veiledning på hvordan de kan snakke med barna sine på best mulig måte. 

Les mer: Snakketøyet.

 

 

 

BarnsBeste
  • Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
  • Opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet
  • Nettverkets formål er å forebygge og behandle problemer hos barn med foreldre som er rammet av sykdom og/eller rusproblemer
  • Les mer: BarnsBeste

Kommenter:

Mer om

barn.som.pårørende selvhjelp familie.-.og.nettverksarbeid verktøy helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen