Hopp til meny

Gretha Helen Evensen

Stilling

Faglig rådgiver (kontaktperson Akershus og Nordland)

Fax

+ 47 73 19 95 01

Biografi

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i veiledning-og konsultasjonsmetodikk, “Barn av psykisk syke” og kognitiv terapi. Jeg har en mastergrad i Helsevitenskap. Min arbeidserfaring har jeg fra akuttpsykiatri og DPS, hvor jeg har jobbet nær pasienten, pårørende og øvrige samarbeidsparter, de siste årene kombinert med fagutvikling, forskning og ledelse.
Jeg er mest opptatt av at tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk lidelse skal oppleves som samordnet, tilgjengelig og relevant. Kunnskapsdeling, blant annet læring og mestring, brukerkompetanse og pårørendearbeid er viktige innfallsvinkler for meg.
Gretha halvfigur
Hopp til meny