Referansegruppe

En referansegruppe bestående av personer fra ulike deler av psykisk helsefeltet hjelper NAPHA med å evaluere og videreutvikle senterets arbeid.

Referansegruppen består av representanter fra brukerorganisasjoner, universitet og høgskoler, forskningsmiljø, helseforetak (DPS), Kommunesektorens organisasjon (KS) og interesseorganisasjoner.

Det rekrutteres dessuten andre sentrale personer innenfor fagfeltet i en såkalt fri kvote.

Referansegruppen har i dag følgende 13 medlemmer:

 • Tove Gundersen, generalsekretær, Rådet for psykisk helse
 • Audun Pedersen, spesialrådgiver psykisk helse, Bergen kommune
 • Thore Folland, koordinator for psykisk helsearbeid, Molde kommune
 • Jostein Jakobsen, nestleder, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • Olav Elvemo, fagleder psykisk helse og rus, Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Ann-Inger Leirtrø, avdelingsleder, DPS Stjørdal
 • Marit Vardehaug, leder, psykisk helse, Steigen kommune
 • Olav Burkeland, fagutvikler Midt, Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
 • Anne Landheim, forskningsleder/faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP)
 • Grete Vedlog, spesialkonsulent, seksjon for psykisk helse og avhengighet, Oslo kommune
 • Fred Rune Rahm, spesialrådgiver, Kompetansesenter Rus, region sør - Borgestadklinikken
 • Helge Ramsdal, professor, avd. for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold
 • Nina Vesterdal, 1. varamedlem Sentralstyret, Mental Helse

 

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen