Lover og regler

Lenker til sider om lover og regler

lovdata.no - her finner du Norges lover, bl.a.:

Helsepersonelloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Kommuneloven

Pasientrettighetsloven

Psykisk helsevernloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen