Hopp til meny
Bokstabel
SELVBIOGRAFIER: Hva forteller selvbiografiene om brukernes ønsker?

Har studert selvbiografier

Forskere ved Universitet i Agder har studert selvbiografier for å finne ut hva psykisk syke ønsker seg fra de som skal hjelpe.

Inger Beate Larsen og Anders Johan W. Andersen har tatt for seg 12 skandinaviske selvbiografier skrevet i tidsrommet 1918 til 2008, skrevet av mennesker som selv eller av andre har blitt betegnet som psykisk lidende, skriver Erfaringskompetanse.no

De to er henholdsvis førsteamanuensis og førstelektor tilknyttet Institutt for psykososial helse ved fakultetet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

I juni publiserer Tidsskrift for psykisk helsearbeid en artikkel om funnene de har gjort.

 

Hopp til meny