Publisert: 22. september 2015.   Endret: 23. september 2015
Erna Solberg på Toppmøtet 2015

Statsminister Erna Solberg trakk frem tiltaket "Me i gjengen" fra Haugesund Røde Kors, da hun åpnet Toppmøtet 2015 i Oslo. Foto: Roald Lund Fleiner/napha.no.

-Medisin hjelper ikke mot ensomhet

-Medisin hjelper ikke mot ensomhet

-Vi kan ikke skrive ut venner på resept, eller medisin mot ensomhet, sier statsminister Erna Solberg. Hun vil ha medisinfrie tiltak innen psykisk helse og rus på plass raskere.

Forebygging, god behandling og bedre kommunale tjenester var de tre områdene statsministeren framhevet for rus og psykisk helsefeltet, da hun 22.september åpnet Toppmøtet 2015 i Oslo.

-Har klart å se ungdommene

-En udiskutabel sannhet om psykisk helse og rus er at vi starter aldri tidlig nok, mener Solberg.

Hun fortalte om et tilbud i regi av Haugesund Røde Kors, kalt Me i gjengen, som hun mener er riktig vei å gå.

-De fikk en liten pott statlige midler, og hadde en stor pott med entusiasme og engasjement. De har klart å se ungdommene, og tar dem med på fritidsaktiviteter de trives med. Jeg har sett hvordan de ungdommene blomstrer. Jeg møtte unge mennesker som hadde kommet seg ut av ensomheten, sier hun.

Satser på helsesøstre

Solberg trekker frem skolehelsetjenesten som et eksempel hun mener viser regjeringens satsing på forebygging av psykiske helseproblemer.

-Det er kommet 157 nye kommunehelsesøsterårsverk. Vi forventer enda bedre resultater i 2016, sier Solberg.

Psykologer og pakkeforløp

Innen behandling fremhever hun et statlig rekrutteringstilskudd som har gitt en stor økning i antall psykologer ute i kommunene de siste årene.

-Vi vil lovfeste at alle kommuner skal ha psykologkompetanse, sier Solberg.

Pakkeforløp er en annen viktig satsing.

-Det er ikke  pasientene som er pakken, men pasienten får en pakkereise med en egen reiseleder. Behandlingen innen psykisk helse og rus skal komme raskere i gang med klare tidsfrister, og involvere pårørende, understreker Solberg.

Å kunne velge medisinfritt

Muligheten til å velge medisinfrie tiltak vil hun også øke. 

-Vi trenger persontilpasning. Vi må spørre pasienten hva som er viktig for deg, ikke hva er i veien med deg. Da må vi også lytte til de som vil ha et medikamentfritt tilbud, sier hun.

Hun viser til at planleggingen av slike tilbud er i gang mange steder.

-Men det går ikke raskt nok. Derfor har vi gitt tydelig beskjed til helseregionene om å få medikamentfrie tilbud på plass.

Bedre lokale tjenester

Bedre kommunale tjenester innen psykisk helse og rus er det tredje området Solberg sier at regjeringen vil satse videre på.

-Vi har styrket kommunenes økonomi. Vi må organisere arbeidet bedre enn i dag om vi skal skape mer helhetlige tjenester der folk bor. Det betyr blant annet mer arbeid i team, sier statsministeren.

Om å bestemme over eget liv

«Med rett til å være, med rett til å styre» er tittelen på Toppmøtet 2015, som arrangeres av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse i samarbeid med blant andre NAPHA.

-Hvorfor er  det viktig å snakke om noe så innlysende som retten til å være med og bestemme selv? Mange opplever at de ikke får det. Mange opplever å ikke ha medisnfrie tilbud å velge i. Vi har en helseminister som sier at hans viktigste sak er å skape pasientenes helsetjenester. Da må vi spørre pasienten hva er viktig for nettopp deg, sier leder i erfaringskompetanse, Hilde Hem. 

Kommenter:

Mer om

nyheter brukerkunnskap

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen