Publisert: 23. november 2015.   Endret: 24. november 2015
Velkommen-skilt

SAMORGANISERT: Løsningen burde være å organisere tjenester sammen, heller enn å behandle samhandling som noe som i seg selv må løses, skriver Birgit Valla. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Egen hjertelig velkommen-vakt

Egen hjertelig velkommen-vakt

-Vi har noe som heter Hjertelig velkommen-vakt. Denne går på rundgang blant de ansatte, skriver Birgit Valla i Stangehjelpa.

Denne teksten handler om noe helt grunnleggende når det gjelder god psykisk helsehjelp, nemlig lett tilgjengelighet. La meg løfte frem tre aspekter ved lett tilgjengelighet som er viktige for å lykkes:

  • De fleste personer bruker den mengden hjelp de har bruk for, og ikke mer. Bekymringen for at folk vil bruke for mye psykisk helsehjelp hvis de har tilgang, er ubegrunnet. Overforbruk av tjenester skjer ikke fordi folk får feil metode eller feil diagnose. Det skjer fordi systemene våre ikke greier å identifisere og skille mellom hvem vi er til hjelp for – og hvem vi ikke lykkes med.
  • Folk bør ha direkte tilgang til tjenestene, og kunne ta kontakt når de selv har behov for det. Å skille inntak fra de som leverer tjenestene er et feilgrep fordi vi vet at det fører til mer frafall, dårligere resultater, mer bruk av tjenester og høyere kostnader.
  • Det er behov for en helhetlig og sammenhengende rus- og psykisk helsetjeneste på tvers av typer problematikk og alvorlighetsgrad. Med stadig nye tilskuddsmidler står vi i fare for å bygge opp oppstykkede og uoversiktlige tjenester, der folk på ulike vis må kvalifisere for å få hjelp. Dette gjør sannsynligheten for å falle mellom stoler mye større, og kravene til samhandling blir enorme. Fremveksten av og fokuset på samhandlingsbegrepet er et symptom på vår oppstykkede organisering av tjenestene. Løsningen burde derfor være å organisere tjenester sammen, heller enn å behandle samhandling som noe som i seg selv må løses.

Blir portvoktere

Oppstykkede tjenester, der noen er lett tilgjengelige og andre ikke, har også etiske aspekter ved seg. Når vi får mange ulike nivå av tjenester blir fagfolk portvoktere som skal sortere folk inn i de passende tjenestene. Lettere depresjon, vær så god, inn denne dør og du får time neste uke. Diagnoser og tidligere innleggelse, da er veien noe lengre. En søknad må på plass før døren åpner seg. Og så videre… Lett tilgjengelighet bør gjelde ALLE, slik at man sammen med den enkelte kan komme frem til hva de har behov for.

Hjertelig velkommen-vakt

I Stange er alle som trenger hjelp velkommen inn samme dør. Vi har noe som heter Hjertelig velkommen-vakt. Denne går på rundgang blant de ansatte, og den dagen man har vakten er hovedoppgaven å få folk til å føle seg nettopp hjertelig velkommen. Det gjelder for de som ringer oss fordi de har behov for hjelp, eller kommer til våre lokaler for en samtale.

Variert gruppe ansatte

Folk som henvender seg til oss blir alle tatt i mot med samme holdning, uavhengig av problematikk. For å kunne dekke de behov som folk kommer med, betyr dette at vi må ha en variert gruppe ansatte med ulik kompetanse. Fagfolk og erfaringskonsulenter arbeider side om side i et likeverdig arbeidsmiljø, der man har sine spesifikke arbeidsoppgaver knyttet til ulike typer problematikk. Da kan folk komme inn samme dør, og bli geleidet inn til riktig rom der det sitter en person som passer akkurat til DEG og ditt behov.

Kommenter:

Mer om

blogg samhandling brukermedvirkning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen