Publisert: 03. desember 2015.   Endret: 07. desember 2015
Gunn-Mette Brandsnes Røsand (t.v.) og Ingrid Marie Bruun

TVERRFAGLIGE TEAM: Både Gun-Mette Brandsnes Røsand (t.v.) fra Helsedirektoratet og Ingrid Marie Bruun i Mental helse ungdom er enige i at det å tilrettelegge for tverrfaglige team som kan jobbe mot de videregående skolene med frafallsproblematikk, er en god ide. Foto: Kristin Trane/ NAPHA.

Vil ikke bli en del av statistikken

Vil ikke bli en del av statistikken

-Uten deres hjelp vil jeg bli en del av statistikken, sa Ingrid Marie Bruun i Mental Helse Ungdom til 80 fagfolk på et seminar om skolefrafall denne uka.

-Jeg opplever mange ganger at jeg har feil type sykdom. Min sykdom er ikke kul nok, den er ikke synlig nok.  Jeg blir stemplet som en skulker. Hadde jeg hatt influensa hadde det vært ok, men jeg blir stemplet som hun som ikke gidder, sier Bruun, som representerer Mental Helse Ungdom.

-Vi klarer ikke dette alene

Bruun mener det er en god idé å skape tverrfaglige team som skal jobbe med å bedre gjennomføringen i videregående skole. Team som er synlige både før ungdommen trenger hjelp,  og når de trenger det.

-Det halve året jeg mistet kunne vært unngått med et solid tverrfaglig team  rundt meg. Vi unge klarer ikke dette alene. Dere må støtte oss, dere må være synlige før vi trenger dere, er hennes oppfordring.

-Må være en heiagjeng

Tidligere denne uka deltok hun på en workshop med omkring 80 fagpersoner, som drøftet tverrfaglige team i videregående skoler.

-Dere må forebygge, det må tilbys hjelp og det må ikke være vi som skal måtte oppsøke hjelp. Vær så snill, det er ikke slik at vi alltid er late og dumme, det ligger en årsak bak, sier Bruun.

 Hun får støtte fra NAV-veileder ved Jessheim videregående skole, Tove Tømte.

-Vi må være en heiagjeng for de unge, sier Tømte.

Forutsetter tett samarbeid

For å lykkes mener hun det må være et tett samarbeid mellom ulike fagpersoner og instanser.

-Det er ikke nok at det for eksempel er et NAV-kontor i skolen. Det må være en tjeneste med flere fagpersoner som er en integrert del av skolens tilbud til elevene, sier Tømte.

Workshopen belyste mange viktige problemstillinger og utfordringer rundt frafall i videregående skole. De sårbare overgangene, samhandling, brukermedvirkning og systemforståelse var noen av temaene som ble diskutert. 

-Vi har fått mange gode innspill til hva innholdet i et kompetanseutviklingsprogram for tverrfaglige team i kommunene kan være. Samhandlingskompetanse, systemforståelse, kunnskap knyttet til regel- og lovverk, kunnskap om ungdom og ungdomshelse, samt brukermedvirkning og foreldresamarbeid, er noen av innspillene som går igjen.  Dette er innspill som blir viktige i det videre arbeidet vårt, sier Gun-Mette Brandsnes Røsand i Helsedirektoratet.

Gjennom et felles oppdrag for direktoratene, kalt «0-24 samarbeidet om utsatte barn og unge», er det sagt at tverrfaglig innsats skal bidra til at flere lykkes i skolen og fullfører videregående opplæring.

Kommenter:

Mer om

nyheter barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen