Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 3

Siste nytt

Bengt Karlsson
-Farvel til ideen om å forandre folk utenfra -Skal vi være til hjelp for mennesker med psykiske helseproblemer må vi si farvel til ideen om at folk skal forandres utenfra, mener redaktør for den nye boka «Det går for sakte», Bengt Karlsson.
Gunnar Brox Haugen, daglig leder SEPREP
-Relasjon en nøkkel ved psykose -Dagens krav til korte behandlingsforløp gjør det vanskelig å bygge den relasjonen som kreves for å hjelpe mennesker med psykoselidelser. Det mener leder Gunnar Brox Haugen i SEPREP, som feirer 25-årsjubileum med å gi ut bok.
Jøran
Fulgte bostedsløse på veien til bolig -Housing First er det beste som har skjedd Norge siden Gerhardsen, mener deltaker i ny film som følger fire personer fra de er bostedsløse til de får bolig.
Arve Almvik
Tar med brukere på sjekk av tjenestene En tidligere rusmisbruker ble med da Fylkeslegen skulle kontrollere Arendal kommunes oppfølging av rusavhengige. Også innen psykisk helse er dette aktuelt.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

erfaringer med LAR
Erfaringer med LAR-behandling i Norge Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR) gir deltakerne et bedre og mer fullverdig liv. Men det er også mye frustrasjon knyttet til programmet og den tette oppfølgingen over tid.