Publisert: 15. april 2016.   Endret: 02. juli 2019
Youtube play overlay
Per Fugellis åtte livsråd - Stavanger Aftenblad

Åtte livsråd til unge fra Per Fugelli

Åtte livsråd til unge fra Per Fugelli

I åtte filmklipp gir sosialmedisiner Per Fugelli råd til unge om hvordan leve godt med seg selv og flokken sin. Livet kan bli bedre!

Stavanger Aftenblad utfordret Per Fugelli til å dele sin livsfilosofi i videosnutter. I de korte filmene byr han på sin kunnskap og på erfaringer han har gjort seg gjennom livet. Han har tatt for seg åtte tema, og ønsker spesielt at unge mennesker lytter til han livsråd.

Formål med rådene

Målet er å formidle psykologisk kunnskap på en lettfattelig måte, slik at dette raskt kan anvendes som helsefremmende og forebyggende tiltak for å bygge en god folkehelse. Dette er kunnskap som alle kan ha nytte av både i privatliv og på arbeid.

Uredd samfunnsdebattant

Per Fugelli, lege og professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, er kjent som en ivrig og uredd samfunnsdebattant. Han er blitt kalt de uperfektes venn og ønsker å vise vei for et mer tolerant og åpent samfunn. Fugelli er opptatt av hvordan fordeling av makt og goder i samfunnet påvirker helsen til folk.

Psykisk helse i  folkehelsearbeidet

Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter sidestiller psykisk helse med fysisk helse i folkehelsearbeidet. Målsettingen er å skape et samfunn som fremmer helse og trivsel, hvor flere skal oppleve god psykisk helse og de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres.

Helsen vår blir i stor grad påvirket av forhold som ligger utenfor helsetjenestene. Helsetjenester er viktige, men ikke nok. Et godt familie - og oppvekstmiljø, barnehager av god kvalitet, skole og utdanning, og meningsfullt arbeid er med på å fremme psykisk helse. Gode arbeids- og utdanningsmiljø som er støttende og inkluderende, noe som fremmer læring og hverdagsmestring. Du kan lese mer på NAPHA sin temaside helsefremming og forebygging, og temasiden for salutogenese.

Fugelli ønsker at vi skaper et samfunn der vi vil hverandre vel, og bryr oss om hverandre.

En folkesjel med omsorg og forståelse

Per Fugelli tenker at hans råd kan fungere som en slags resept fra legen Per til et godt nok liv. Ikke et perfekt liv, men godt nok.

Fugelli ønsker at vi skaper et samfunn der vi vil hverandre vel, og har tillit til hverandre. Tillit til hverandre er samfunnets bindemiddel, sier han og mener videre at det at vi kan stole på hverandre er mer verdt enn gull og olje.

Per Fugelli peker på at vi i velferdsstaten Norge har oppdratt hverandre i solidaritet. Velferdsstaten er menneskeskapt og bygget av viljestyrke og engasjerte borgere som ønsket et samfunn med mer likeverd. Et samfunn hvor vi alle har en tilhørighet og verdighet uansett hvem vi er.

Et samfunn med en folkesjel som er oppdratt til omsorg ikke utstøting, forståelse ikke dom.

 • Det er når vi trenger det som mest at vi lengter etter noen som møter det fortapte blikk, kommer nær og vil oss vel. Enten trøbbelet er kreftceller, heroin eller hjerneslag, trenger vi en folkesjel som er oppdratt til omsorg ikke utstøting, forståelse ikke dom. (Per Fugelli i artikkelen Velferdsstatens svarte hull, VG.no)

«Hører dere?»

«Vi lengter alle etter å tilhøre en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker.»

De åtte filmklippene: 

Fugellis råd nummer 1: Livet

Fugelli er opptatt av at livet handler om både glede og sorg, liv og død og dette må vi akseptere. Han mener at vi bør oppdra hverandre til å godta livet slik det er, med flekker og feil, mismot og tvil, glede, styrke og lyst. Vi må lære oss å sette pris på godt nok i livet.

Fugelli mener det vanlige norske liv er oljesmurt og overbeskyttet mot fare, sykdom og skade. Han mener vi må lære å godta vår smerte, forandre på det vi kan og le av resten.

Per Fugellis åtte livsråd - Stavanger Aftenblad

Fugellis råd nummer 2: Hverdagslivet

Hverdagslivet er ikke perfekt og skal ikke være det. Det er her vi er og må lære oss å trives for å bygge gode selvbilder. Fugelli er forelsket i det vanlige mennesket, i hverdagsmennesket som bryr seg så godt de kan om sin familie, venner, kollegaer - flokken sin.

Det vanlige livet er vakkert, tappert, krevende og givende nok, mener Fugelli.

Fugellis råd nummer 3: Nok-punktet

For mye effektivitet, for mye planlegging, for mye orden, for mye beskyttelse, for mye sunnhet, for mye renhet er farlig. I stedet må mennesket kjenne etter og innimellom bestemme:

 • Nok penger nå
 • Nok plikt nå
 • Nok nytelse nå
 • Nok selvgodhet nå
 • Nok jeg nå

Vi bør si godt nok, ikke alene av plikt og nødvendighet, men for vår egen lykkes skyld.

Fugelli er ikke i mot prestasjon, tvert imot finn talentene dine og bruk dem. Det han mener er at folk bør stoppe når nok er nok. Han er redd vi med dagens prestasjonskultur som har et stadig økende krav til den enkelte, kan få et sorteringssamfunn med dyrking av styrke og forakt for svakhet. Da blir det vanskeligere å oppleve likeverd for syke, uføre og gamle i et samfunn som gjør den ypperste prestasjon til det eneste gull.

Han oppfordrer oss til å finne og respektere vår egen kropp, egne evner og verdier, å være vår egen målestokk. Finne våre egne grenser. Slik blir livet ditt fylt med mer glede, villere lek og forholdet til andre mennesker romsligere.

Nok-punktet bestemmes av en indre fred hvor det er likeverd mellom krefter og krav, muligheter og forventning. Man må også ha fred med ytre omgivelser og vite at man ikke skader andre, miljøet eller framtiden.

Livet og landet mister raushet, lek og trivsel fordi prestasjonskrampen gjør oss strenge og sure.

Fugellis råd nummer 4: Ikke et 1-tall

Hvem, hva og hvor var du hvis det ikke fantes andre mennesker i din verden? spør Fugelli.

Du er den du er gjennom en million møter med andre mennesker opp i gjennom livet ditt, sier Fugelli. Disse møtene former ditt liv, dine verdier og meninger. Mennesket er grunnleggende sosialt og trenger tilhørighet til flokken sin. Mennesket har mange flokker, både på skolen, i arbeidslivet, landet, menneskeheten, naturen og guder, men nærmest er familien og venner. I denne nærmeste flokken skal livets grunnmur bygges og gi kjærlighet, trygghet og mot til å være seg selv.

Fugellis råd nummer 5: Du og de andre

Du er ikke bare en kropp, men del av et sosialt felleskap, sier Fugelli Viktigere enn vitaminer og lavkarbo er disse fem om dagen; sier Fugelli.

 • Verdighet
 • Handlingsrom i eget liv
 • Tilhørighet
 • Mening
 • Trygghet

Mennesket overlever ikke i isolat, men er et avhengig vesen. Avhengig av flokkene våre og de verdier vi lengter mest av alt etter er kjærlighet og trygghet, mening, god samvittighet, lek og nytelse. Det å opptre i fellesskap, å være i gjensidighet, ikke være alene å pille navlelo i enerom, sier Fugelli.

Fugellis råd nummer 6: Selvstendighet

Til deg som er ung; vær deg selv. Hvert eneste menneske er et eventyr som ikke er skrevet før. Bli ditt eget eventyr. Lengt etter å bli sett og godtatt for den du er, og finn mening i det menneskelige fellesskapet, sier Fugelli.

Det er farlig å bli stemplet som ikke god nok. Det gjør noe med menneskets syn på seg selv, sier han videre.

Han lengter etter et ærligere samfunn hvor vi godtar hverandre som det vi er, feilvare. Skapninger som fortjener medalje etter et oppgjort blandet regnskap, med både pluss og minus, styrke og svakhet. Han oppfordrer oss til å være tilstede i livet her og nå, ved å skape, være nysgjerrig, elske, le og gråte.

Være i livet før du skal dø og finne mening i den tilværelsen du har.

Fugellis råd nummer 7: Solidaritet

Fugelli ønsker at vi skaper et samfunn der vi vil hverandre vel, og har tillit til hverandre. Tillit til hverandre er samfunnets bindemiddel, sier han og mener videre at det at vi kan stole på hverandre er mer verdt enn gull og olje.

Men da må vi ikke plante forfølgelsesvanvidd i Norge. Da må vi ikke la vrangforestillinger få vokse om at velferdsstaten råtner på grunn av snyltende innvandrere, eller at islamistene kommer og tar oss. Da må vi ikke la hat få vokse i mørke elektronstormer. Da må vi lære av Askeladden i de norske eventyrene, og å tro godt om de vi møter på vår vei. Askeladden hjalp dem som var i nød, og glemte sine egne mål når andre trengte ham. Han var ikke et 1-tall på jorden. Han brydde seg om flokken sin. Med et fint ord kalles det solidaritet.

Fugellis råd nummer 8: Mot

Hvor mye mot bor det i deg? spør Per Fugelli og sier at du finner nok mer enn du tror.

Du trenger mot til

  • Mot å være deg selv
  • Mot til å være glad i nok, og ikke forvente alt
  • Mot til å komme nær andre mennesker
 • Mot til å følge den indiske frihetskjemperen Gandhi som sier; Den forandring du vil se i verden må du være selv

Per Fugelli er forelsket i unge mennesker, fordi unge folk smitter ham med livets drivstoff, nysgjerrighet, villskap og mot. Unge mennesker fjerner u-en fra umulig og gjør livet rikere og bedre. Verden trenger ungdommenes galskap, rettferdighetsfeber og grensesprengninger, sier han blant annet.

Selv om det er mye faenskap i verden, må vi ikke la oss knuge av mismot, sier Fugelli og har tro på at man med vilje og mot kan skape en bedre verden.

Han peker på at vi i velferdsstaten Norge har oppdratt hverandre i solidaritet. Velferdsstaten er menneskeskapt og bygget av viljestyrke og engasjerte borgere som ønsket et samfunn med mer likeverd. Et samfunn hvor vi alle har en tilhørighet og verdighet uansett hvem vi er. Et samfunn hvor vi bryr oss om hverandre.

 

Les også:

Jeg er forelsket i det vanlige mennesket. Derfor er jeg imot prestasjonskulturen. | Per Fugelli

Filmklipp fra Stavanger Aftenblad

Filmklippene med Per Fugellis åtte livsråd for unge mennesker er laget av Per Fugelli i samarbeid med Stavanger Aftenblad (Foto / redigering: Torstein Lillevik og Rune Vandvik. Musikk: Ståle Mällberg og Hans Petter Aass. Prosjektleder: Finn Våga. De ble publisert første gang på Aftenbladet.no høsten 2015.

Rådene er hentet fra Fugellis bok Sitater og bygger på hans livsfilosofi.  

Sosialmedisin

Sosialmedisin er et fagområde i krysningspunktet mellom medisin og samfunnsfag. Faget søker å forstå hvordan sosiale og økonomiske forhold virker på helse, sykdom og medisinsk praksis, og bidra til et sunnere samfunn gjennom en slik økt forståelse.

10 helseråd fra folk til folk
 1. Vær deg selv
 2. Godta ufullkommenhet
 3. Skap gode, nære fellesskap
 4. Finn likevekt mellom arbeid, hvile og lek
 5. Bruk naturen som helsekilde
 6. Vær raus i møte med den andre
 7. Vis måtehold både med nytelser og plikter
 8. Se lyst på livet
 9. Tro og håp er helsekilder
 10. Spis sunt og gå eller løp tur, men med måte

Kilde:

 • Helse på norsk: god helse slik folk ser det
 • Per Fugelli og Benedicte Ingstad 2014
 • Side 13 i Folkehelsemeldingen
Per Fugellis intro til åtte råd: ..og hvem er jeg?

Kommenter:

Mer om

helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen