Endret: 08. februar 2016
Forside magasin Erfaringskompetanse

Mener egenkraft hindres av overdreven medisinbruk

Mener egenkraft hindres av overdreven medisinbruk

Egenkraften som må til for å tenne nytt håp hos mennesker med psykiske helseproblemer hindres av feil og overdreven medisinbruk, hevdes det i et nytt magasin fra Erfaringskompetanse.

-Det må bli lagt til rette for menneskets evne til å skape mening, utvikle seg og gjenopprette sin egen helse til tross for kriser.

-Høydepunkter

Det er en hovedanbefaling i magasinet Med rett til å være - med rett til å styre. Magasinet er utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. I tillegg til høydepunkter fra senterets Toppmøte med anerkjente foredragsholdere fra september 2015, inneholder magasinet fem anbefalinger til utvikling av psykisk helsetjenester fremover.

-Vi er glade for å kunne presentere vårt nye magasin med høydepunkter fra Toppmøte 2015, samt anbefalingene, sier daglig leder i Erfaringskompetanse, Hilde Hem.

  • Napha.no var til stede på Toppmøte 2015. Les sakene derfra i oversikten til høyre for denne artikkelen.

Fem anbefalinger fremover

De fem anbefalingene fra toppmøtet er laget av et rådgivende utvalg ledet av Dagfinn Bjørgen. Dette er anbefalingene - kort oppsummert.

  • Mer kunnskap om brukerinvolvering i utdanningene knyttet til psykisk helse og rus. Større plass til erfaringsbaserte, relasjonelle og psykososiale perspektiver i kompetanseprofilen innen psykisk helse.
  • En utredning om forholdet mellom menneskerettigheter og norske lover for å styrke menneskers lovfestede rett til å definere egne behov og foreta egne valg.
  • Økt fokus på enkeltindividets ressurser i arbeidet med å legge til rette for helsehjelp.   
  • Etablering av rehabiliteringssteder for mennesker i psykisk krise, utenfor det tradisjonelle medisinske behandlingssystemet. Døgnoppholdsplasser med hovedfokus på hvile, egenomsorg og støtte, uten krav om behandling, men basert på mellommenneskelig kompetanse. 
  • Åpne dialoger i nettverksmøter etableres som et tilbud for alle innen psykisk helse- og rusfeltet.

Kommenter:

Mer om

nyheter brukererfaringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen