Endret: 18. februar 2016
Karin Gravbrøt

VEIEN Å GÅ: Et samlet tilbud fra kommune og spesialisthelsetjeneste, slik ACT- og FACT-team er, mener Karin Gravbrøt i Helsedirektoratet er veien å gå. Foto: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Dobling av oppsøkende psykisk helse-team

Dobling av oppsøkende psykisk helse-team

De to siste årene har antallet ACT- og FACT-team i Norge økt fra 12 til snart 24. -Jeg tror det dekker et hull i tjenestetilbudet, sier faglig rådgiver i NAPHA, Irene Wormdahl.

-FACT og ACT-team gir brukerne tilbud samlet fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det mener jeg er veien å gå, sier Karin Gravbrøt i Helsedirektoratet.

Når flere enn før

Teamene jobber oppsøkende og over tid med personer med alvorlige psykiske og rusrelaterte helseproblemer, som det øvrige hjelpeapparatet ikke har klart å nå ut til.

-Jeg tror de dekker et hull i tjenestetilbudet hos kommunene og DPS-ene, ut mot en målgruppe de ikke har klart å nå like godt før. De jobber oppsøkende, tverrfaglig, følger opp brukerne på ubegrenset tid, og har en helhetstenkning der individet settes i fokus og man jobber ut fra et mål om tilfriskning eller recovery, sier Irene Wormdahl i NAPHA.

Fornøyde brukere

Hun tror satsingen på slike team kommer som følge av gode resultater oppnådd av de 12 første teamene, som har holdt på i en del år.

-Vi har fått en evaluering av de første ACT-teamene som viser positive resultater, og at brukerne er fornøyd med denne behandlingen, påpeker hun.

Venter enda flere team

Hun ser for seg at det vil komme enda flere team fremover.

-Forhåpentligvis kommer det enda flere team etter årets tildeling av midler, som hadde søknadsfrist i februar, sier hun.

I tillegg finnes flere ambulerende team og samhandlingsteam som jobber etter ACT- og FACT-prinsippene, men som ikke defineres seg som slike team, påpeker Wormdahl.

17.-18. februar ble det holdt et kurs på Værnes utenfor Trondheim, rettet mot nye team, team under etablering og nyansatte i team. Dette er del av en kursrekke som holdes av NAPHA i samarbeid med N-ROP.

-Forhåpentligvis kommer det enda flere team, sier Irene Wormdahl, faglig rådgiver i NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter oppsøkende.team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen