Endret: 26. april 2016
Tor Levin Hofgaard

FYLDIG VERKTØYKASSE: -Det er først og fremst kommuner som har fylt verktøykassa med et mangfold av tiltak, som klarer å lage et psykisk helsetilbud som bygger stillas rundt sårbare innbyggeres liv, mener Tor Levin Hofgaard. Foto: Arne Olav Hageberg.

-Behandling hjelper lite hvis man mobbes

-Behandling hjelper lite hvis man mobbes

-Ingen kan skrives ut av kommunen. Derfor er kommunen den viktigste arenaen vi har for å forebygge og bistå personer med psykiske lidelser og plager, mener president i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard.

Hofgaard viser blant annet til Lørenskog, som et eksempel på en kommune som jobber godt forebyggende med psykisk helse.

Lørenskog godt eksempel

-Lørenskog har i en årrekke bygget opp kompetanse på psykisk helse-feltet. De har jobbet aktivt for å spre kompetansen til dem som har ansvar for barn og unge til daglig; foreldre, barnehageansatte og lærere. Det har gitt konkrete resultater i den andre enden; i spesialisthelsetjenesten i form av langt færre henvisninger fra Lørenskog enn folketallet skulle tilsi, sammenliknet med andre Akershus-kommuner, skriver Hofgaard i et innlegg i Kommunal Rapport.

13 prosent opplever god tilgang

Innlegget tar utgangspunkt i TNS Gallups helsepolitiske barometer for 2016, som ble offentliggjort denne uken. Undersøkelsen avdekker at bare 13 prosent opplever å ha god tilgang på psykiske helsetjenester i kommunen. Hofgaard mener det er et åpenbart behov for å tydeliggjøre det lokale ansvaret for psykiske helse.

-Befolkningen er dessuten krystallklar om hva slags hjelp de ønsker: Nærmere 70 prosent foretrekker behandling ved hjelp av samtaleterapi dersom de skulle bli deprimert eller få angst. Et klart flertall sier tydelig nei til medisiner, skriver han.

Trenger mangfoldig verktøykasse

Hofgaard mener at de kommunene som lykkes, klarer å finne den viktige balansegangen mellom individuelle behandlingstiltak og systemtiltak som kan sikre bedre livsbetingelser for den enkelte.

-Det er viktig å få tilgang til bedre behandlingsmetoder for psykiske lidelser, men behandling hjelper lite hvis man mobbes på skolen. Og det blir vanskelig å nyttiggjøre seg god depresjonsbehandling hvis man ikke har jobb eller er del av et sosialt fellesskap. Det er først og fremst kommuner som har fylt verktøykassa med et mangfold av tiltak, som klarer å lage et psykisk helsetilbud som bygger stillas rundt sårbare innbyggeres liv, skriver han.

Kommenter:

Mer om

nyheter debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen