Publisert: 27. april 2016.   Endret: 28. april 2016
Håvard Danielsen, Tine Nordgreen og Erik Fosse leder hvert sitt FYRTÅRN-prosjekt

GULLKANTETE FORSKNINGSMIDLER: -Dette kan vi komme langt med, sier Tine Nordgreen (i midten), prosjektleder for INTROMAT, som skal utvikle teknologiske løsninger til bruk innen psykisk helse. Her sammen med ledere for de to andre store forskningsprosjektene som får støtte fra Forskningsrådets FYRTÅRN-midler, f.v. Håvard Danielsen og Erik Fosse.

Vant forskningsmidler til store IKT-prosjekter for helse

Vant forskningsmidler til store IKT-prosjekter for helse

Forskning på elektroniske hjelpemidler til behandling, forebygging og oppfølging innenfor psykisk helsefeltet vant tøff konkurranse om Forskningsrådets FYRTÅRN-midler. Nå skal de løse samfunnsutfordringer.

Tre store forskningsprosjekter innenfor IKT for helse får til sammen 168 millioner fra Forskningsrådet de neste fire til seks årene. Dette ble offentliggjort i forbindelse med Dataforeningens eHelse-konferanse i dag, tirsdag 26. april, 2016.

Prosjektene er såkalte FYRTÅRN-prosjekter, det vil si store tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekter som skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer.

Dette er INTROMAT

Et av de tre prosjektene omhandler psykisk helse og bærer navnet INTROMAT. INTROMAT står for «INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology», og prosjektmidlene vil finansiere stipendiatstillinger og støtte oppunder næringsliv som ønsker å bidra inn i satsingen. Prosjektleder Tine Nordgreen i Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland Universitetssykehus er svært glad for tildelingen:

-Dette vil gi oss sjansen til å videreutvikle teknologistøttet psykologisk behandling til pasientgrupper i psykiatri og somatikk. Vi får 48 millioner kroner over seks år. I tillegg kommer ca. 30 prosent egeninnsats fra alle partnerne. Så dette kommer vi langt med, sier Nordgreen.

Hørt om eMeistring?

Prosjektet, som skal videreutvikle internettbasert terapi for depresjoner, angst, søvnproblemer, bipolare lidelser og psykiske problemer som er oppstått etter somatiske inngrep, springer ut fra forskning på internettbehandling i eMeistring ved Helse Bergen. Tine Nordgren, som leder INTROMAT, ledet også prosjektet med å utvikle appen e-Meistring til behandling av angst omtalt på napha.no.

Felt som trenger forskning

- Det er spesielt gledelig at dette fyrtårnet kommer innen psykisk helsevern. Dette er et stort og viktig fagområdet der vi trenger ekstra satsing på forsking og innovasjon. Målet er at dette prosjektet kan bidra til at flere pasienter kan få hjelp tidligere, seier Eivind Hansen, administrerende direktør for Haukeland universitetssjukehus.

Det var tøff konkurranse om forskningsrådets FYRTÅRN-satsing. I første fase kom det inn 76 prosjektskisser, og etter hvert 42 endelige prosjektsøknader. 16 av disse fikk 2 millioner hver til forprosjekter, og til stod tre igjen. Disse vil motta til sammen 168 millioner kroner over fire-seks år.

Forventninger om resultater

Dette er første gang Forskningsrådet bruker prosjektformen FYRTÅRN, som tar utgangspunkt i definerte samfunnsutfordringer som krever langsiktig investering og et tverrfaglig samspill. De legger vekt på at prosjektene bygger på bredt FoU-samarbeid mellom de beste IKT- og helsefaglige miljøene. Forskning og innovasjon skal kombineres med næringsutvikling og aktiv brukermedvirkning.

- Vi har store forventninger til de tre prosjektene. De er valgt etter en grundig evaluering av både internasjonale og nasjonale fageksperter, som betegner dem som svært ambisiøse. Prosjektene bygger på sterke forskningsmiljøer som vi har investert i med store satsinger tidligere, sier Anne Kjersti Fahlvik, innovasjonsdirektør i Forskningsrådet.

 

Kommenter:

Mer om

forskning nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen