Endret: 06. oktober 2016
Montasje3

FULLT HUS: Både publikum og bidragsyterne er tallrike når det arrangeres informasjonskveld på Scene 5 ved Lillestrøm kulturhus (Foto: Kjetil Orrem, NAPHA)

Å ta seg frem i livet - et felles prosjekt

Å ta seg frem i livet - et felles prosjekt

Kafeen på Lillestrøm kultursenter er stappfull i god tid før klokken seks. Interessen er stor for å lære mer om asperger og autisme, og omgivelsene bidrar til å skape en positiv ramme for arrangementet.

Psykologspesialist Annveig Øvregård innleder med å gi en oversikt over symptomer og vanlige utfordringer ved å leve med asperger og andre variasjoner av autisme. Hun understreker imidlertid at det er vanskelig å beskrive en «typisk» autist, fordi det er større variasjon innenfor dette spekteret, enn det er i «normalbefolkningen».

Foredraget utløser både gjenkjennende nikk og overraskede blikk ved kafébordene. Den forventningsfulle summingen som preget rommet før foredraget startet, er erstattet av intens oppmerksomhet.

Veletablert konsept

Konseptet "Å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer" ble startet på initiativ fra ledelsen i Divisjon psykisk helsevern ved Ahus, og den første informasjonskvelden ble arrangert 30. september 2010.

Våren 2016 har Mental helse Akershus, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Romerike, DPS Nedre Romerike, Lørenskog kommune og Sørum kommune vært representert i arbeidsgruppa i Nedre Romerike, som tre ganger i halvåret avvikler arrangementer av denne typen. Informasjonskveldene om temaer knyttet til psykisk helse har siste årene har vært avholdt på Scene 5, kafeen på Lillestrøms flotte kultursenter.

Gratis og populært undervisningstilbud

Kveldene er gratis og åpne for alle, men skal særlig være et tilbud til mennesker som på forskjellig vis er berørt av psykiske lidelser. DPS’en og kommunene deler på utgifter til leie av lokaler, honorar til foredragsholdere osv, men i valg av tema og utforming av programmet er alle medlemmer av arbeidsgruppa likeverdige. Og selv om antallet tilhørere varierer, er det liten tvil om at det er behov for tilbudet.

Denne kvelden strømmer altså brukere, fagfolk, pårørende og andre interessenter til i god tid før arrangementet skal starte, og det settes en solid ny rekord, med rundt 110 tilhørere pakket sammen i kafeen. De tre som skal opp på scenen er sikret et engasjert og tallrikt publikum.

Brukerstemmen

Fritjof Eilertsen representerer Autismeforeningen, men først og fremst seg selv, og sin egen erfaring som bruker. Han forteller engasjert fra sitt eget liv, og treffer tilhørerne når han snakker om utstrakt mobbing i skoletiden og senere problemer med å skaffe seg et varig arbeidsforhold. Det er lett å se at mange blir sterkt berørt av hans historie om å måtte håndtere hverdagen med et litt "annerledes" utgangspunkt.

Men Eilertsen utløser også latter, når han avslutter med å konstatere at "Vi har ikke særinteresser, vi har spesialinteresser".

Flere perspektiver

Arbeidsgruppa tilstreber at det skal være innlegg fra både fagfolk, brukere og pårørende på hvert møte, uavhengig av tema. Tilhørerne får anledning til å stille spørsmål, og innimellom er det kortere pauser, slik at alle får strukket på beina og benyttet seg av serveringstilbudet – Scene 5 er også en aktiv partner i planleggingen av kveldene, og bidrar til at alt fungerer optimalt underveis.

Under spørsmålsrunden denne kvelden, blir det tydelig at det er flere lærere i lokalet. De vil gjerne ha tips om hvordan de skal håndtere ulike problemstillinger som kan dukke opp i skolehverdagen. I de påfølgende diskusjonene kommer både bruker- pårørende- og fagpersonstemmen til orde, og det er åpenbart at det er nyttig for de ulike gruppene å utveksle erfaringer.

Nyttig samarbeid

Dette har også vært en viktig effekt av samarbeidet i arbeidsgruppa. Fagfolkene har fått mer kunnskap og større bevissthet om bruker- og pårørendeorganisasjonene, og terskelen for gjensidig kontakt også i andre sammenhenger har nok blitt senket.

Tonelise Holm fra Mental Helse Akershus mener et slikt tilbud burde være en selvfølge på alle DPS, og hun må tenke seg litt om på spørsmålet om hvordan informasjon om arrangementet spres, fordi hun tenker at det er "noe alle visste om". Men plakater og informasjon om kveldene henges opp og deles av både Mental Helse, LPP, DPS og alle kommunene i regionen, slik at man er sikret å nå flest mulig med det viktige budskapet. Alle sender også e-post med informasjon og innbydelse til sine nettverk, i tillegg til at budskapet spres via sosiale medier, og ikke minst via fornøyde deltakere.

Utfordrende foreldresituasjon

Peggy Lindesteg fra Autismeforeningen holder kveldens siste innlegg. Hun forteller at de fleste henvendelsene til foreningen kommer fra foreldre som ikke føler seg møtt og forstått. Hun oppfordrer alle som lager planer for oppfølging av denne brukergruppen, til bevisst å ta opp også de vanskeligste temaene, inkludert seksualitet.

"Ikke la det være opp til foreldrene om det skal tas opp", insisterer hun, og peker på at de allerede har nok utfordringer og belastninger.

For arrangørene av informasjonskveldene er det altså et viktig poeng å få fram både brukeres og pårørendes erfaringer og stemmer, slik at det ikke blir fagfolkene alene som definerer budskapet. Dialog mellom de ulike ståstedene er også en helt sentral del av konseptet.

Fokuserte tilhørere

Oppmerksomheten og engasjementet blant publikum tyder ikke bare på at det er et interessant tema, men også at dette er et konsept og en faglig tilnærming som treffer.

Det er lett å si seg enig i at dette er en type tilbud som burde være tilgjengelig overalt - både fordi det åpenbart er et behov for undervisning og diskusjon om disse temaene, og fordi det fremmer samarbeidet mellom viktige aktører innen feltet psykisk helse.

Det er fortsatt mulig å få meg seg høstens to siste temakvelder - programmet finner du her.

 

Informasjonskvelder
Nedre Romerike

Informasjonskveldene under paraplyen "Å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer" arrangeres på Lillestrøm tre ganger i halvåret, og planlegges av en arbeidsgruppe som våren 2016 besto av:

  • Marianne Skifjell, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Romerike
  • Tonelise Holm, Mental Helse Akershus
  • Heidi Lindstad Næss, Lørenskog kommune
  • Kari Elisabeth Halvorsen, Sørum kommune
  • Eva Randi Tveter Rønsen, DPS Nedre Romerike
  • Toril Skumsnes, DPS Nedre Romerike

Fra høsten 2016 deltar også enheten for rus og avhengighet (ARA) ved DPS Nedre Romerike i arbeidsgruppa.

Kommunene i regionen rullerer på deltakelse i arbeidsgruppa, og i høst blir Sørum erstattet av Fet kommune.

Høstens program finner du her.

Konseptet startet opp i 2010, og ble de første årene driftet av Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Fra 2015 har de distriktspsykiatriske sentrene blitt tillagt hovedansvar for arrangementene, som skal videreføres av alle fire DPS tilknyttet Ahus.

Plakat2
Informasjonskveldene arrangeres tre ganger i halvåret

Kommenter:

Mer om

brukerkunnskap brukererfaringer pårørende samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen