Publisert: 06. mai 2016.   Endret: 06. mai 2016
Samhandlingskoordinator Reidun G. Korssjøen (fra venstre) og de kommunale prosjektlederne Anita Steffenakk Lund (Bindal), Tove Kvaløy (Leka), og Ivar Kvalø (Vikna).

HÅPER Å VISE VEI FOR FLERE: Samhandlingskoordinator Reidun G. Korssjøen (fra venstre) og de kommunale prosjektlederne Anita Steffenakk Lund (Bindal), Tove Kvaløy (Leka), og Ivar Kvalø (Vikna). Grethe Kvisterø (Nærøy) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Sturla Nordbøe/Namdalsavisa.

Prøver ut akutt døgntilbud for rus og psykisk helse i kommunen

Prøver ut akutt døgntilbud for rus og psykisk helse i kommunen

Først ut i landet med et slikt tilbud, ifølge Namdalsavisa.

Fra 2017 kan tilbudet ifølge avisa bli modell for resten av landet.

-Vi er faktisk kommet langt, pilotprosjektet er først i landet. Vi skal ha ei evaluering etter et halvt år. Deler av vår modell vil kunne brukes i andre deler av landet, mener samhandlingskoordinator i det som kalles BYN-prosjektet, Reidun G. Korssjøen.

Et lavterskeltilbud

BYN-prosjektet er et samarbeid mellom de fire kommunene Bindal, Leka, Nærøy og Vikna i Nord-Trøndelag. Kommunene var i gang med å skaffe et interkommunalt tilbud da sengeposten ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) ble nedlagt. Planene ble justert til etablering av kad- senger (kommunalt akutt døgntilbud) i hver enkelt kommune.

Det er et lavterskeltilbud til personer som ikke har behov for spesialisthelsetjeneste og sykehusplass.

Rettet mot voksne

Det er vakthavende lege som legger inn, og har det medisinske ansvaret. Helsefaglig personell med høyskoleutdanning er til stede i hver kommune. Målgruppa er personer over 18 år med kjent diagnose, og det gis tilbud i fem til åtte døgn.

Ifølge Namdalsavisa har de fire kommunene valgt litt forskjellige modeller for å løse akutt-behovet. Bindal og Vikna vil ha en sengeplass ved sykehjem eller sykestue i tillegg til leiligheter. Leka vil ha sengeplass på sykestua, og samarbeid med Bindal om hybel eller leilighetstilbud. I Nærøy står en fast leilighet til disposisjon.

Kommenter:

Mer om

organisering.av.tjenester lavterskeltilbud nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen