Publisert: 05. oktober 2016.   Endret: 05. oktober 2016
Minelli

UNIKT TILBUD: Heidi Høye, leder av Minelli, og teamleder Marianne Bjørklund (til venstre) jobber på et unikt botilbud for unge jenter med omfattende psykiske vansker. (Foto: Kristin Trane/NAPHA)

- Det burde vært et sted som Minelli i alle kommuner

- Det burde vært et sted som Minelli i alle kommuner

I 2007 tenkte Tromsø kommune noe veldig lurt. De ønsket å gi unge jenter med psykiske vansker et bedre tilbud, et tilbud som er ganske så enestående.

Minelli er en heldøgns kommunal bo- tjeneste for jenter mellom 18 og 26 år med store psykiske helsevansker, som har medført flere år med tett oppfølging og institusjonsopphold. Det bor til enhver tid seks unge jenter på Minelli, i hver sin leilighet, med fellesstue og egen personalbase.

Leder av Minelli, Heidi Høye, forteller at kommunen hadde tall som bekymret dem, tall de ønsket å gjøre noe med.

Så det gikk dårlig med mange

-Vi så at mange unge som kom ut til kommunen etter langt institusjonsopphold klarte seg dårlig. Mange av dem fikk utfordringer med rus, med økonomi, og flere kom i situasjoner hvor de ble misbrukt seksuelt. For å prøve å gjøre noe med dette ble Minelli opprettet, sier hun.

De fleste av jentene kommer fra rehabiliteringspost eller akutt-post, og noen ganger blir jentene henvist direkte fra andre tjenester i psykiatrien eller utekontakten.

Grunnideologien er empowerment

Et grunnleggende ønske bak Minelli er å gi dem som bor der både medansvar og valgmuligheter i egen behandling og framtid. De er opptatt at å se på den enkelte som et unikt individ, men ikke uavhengig og uten behov for andre mennesker.

Mens de bor på Minelli har de fleste også en behandler på utsiden. De ansatte på Minelli har fokus på mestring, samtaler ved behov, økonomi, aktivitet og annet miljøterapeutisk arbeid.

-Vår grunnideologi er empowerment. Vi vil hele tiden ha troen på bedring, at de selv har ressurser til å ta tak i eget liv. Dette kan være alt fra å ringe behandler ved behov, handle mat eller møte på samtale med NAV, sier teamleder på Minelli, Marianne Bjørklund.

Må være motiverte

Jentene som får plass på Minelli må ha ønske om å bo der, være motiverte for å jobbe med sin psykiske helse, og være innstilt på å prøve å få seg jobb, studere eller delta i et dagtilbud på annen måte. Før man får plass, skjer et intervju. Det er viktig å kartlegge motivasjon, og å sørge for at de som bor på Minelli går sammen på en god måte.

-Minelli er ikke et sted jentene skal bo resten av livet. Makstiden for å bo der er tre år, og det er hele tiden fokus på tiden etter oppholdet. Det er mye ansvar å bo på Minelli, og jentene må ha en motivasjon til å ta det ansvaret, sier Bjørklund videre.

Få ansatte

På Minelli arbeider bare fem personer, og kun en er på jobb om gangen. Høye sier det er gjennomtenkt. Hun mener det er viktig for stabilitet og forutsigbarhet at det er få ansatte som bytter på vaktene, men også det at det bare er en på jobb om gangen.

-At vi er så få ansatte er viktig. Det er en som jobber der og seks som bor der, så beboerne kan ikke tenke at de hele tiden står fremst i køen for å få bistand fra oss som jobber der. Når bare en er på jobb, ser de at de må ordne opp det meste selv. Og det har ikke skapt vanskelige situasjoner bare å være en, sier Høye.

Jentene hjelper hverandre

Det ikke sånn på Minelli at en kan si at når det bare er en fagperson på jobb, er det bare en til å hjelpe de som bor der. De ansatte uttrykker seg med stort engasjement om hvor utrolig stor hjelp jentene som bor der yter til hverandre.

-Noen skulle jo hatt betalt, fordi de hjelper hverandre så godt. Jeg kan starte en dialog med noen om noe som er brennaktuelt hos andre, som reflekterende team, og så er det en av de som bor der som sier akkurat det riktige i situasjonen. Helt fantastisk, sier Bjørklund.

Klarer seg godt etterpå

Minelli har hjulpet mange, og noen av de som har bodd der tidligere, kommer tilbake og forteller de som bor der om hvordan deres vei har vært. For noen har det vært en lang vei, en vei fra lengre innleggelser til fast jobb og utdanning på høyskolenivå.

-Vi har jenter som har klart seg godt etterpå. Og vi er glade for at flere av de som har kommet seg videre vil tilbake til oss for å snakke med jentene, og dele hvordan de har jobbet med sitt liv for å komme dit de er i dag. Det har gitt mange håp og motivasjon, sier Bjørklund videre.

Mye støtte og hjelp

En av jentene på Minelli berømmer tilbudet. Hun sier at hun har vært heldig som har fått bo på Minelli, at hun har fått mye støtte og hjelp der, og at hun skulle ønske alle norske kommuner hadde hatt et tilbud som dette.

-Minelli har vært viktig for meg, og jeg skulle ønske mange flere unge hadde fått et tilbud som dette. Det skulle vært en slik plass i hver kommune, understreker hun.

Tett oppfølging

Hun forteller oss videre at Minelli skiller seg fra andre tilbud hun har mottatt, både dagtilbud og døgntilbud.

-På Minelli får vi tett oppfølging, og det er en trygghet i at det er folk her døgnet rundt, et støtteapparat, både av ansatte og andre som bor her. En kan snakke med den som er på jobb når en har det vanskelig, og en kan få en tilbakemelding. Det er fokus på så mye mer enn ro og orden her, sier hun.

Hun har bodd snart tre år ved Minelli, og sier at hun føler seg klar til å flytte. Samtidig er hun glad for at Minelli tilbyr et års oppfølging etter at beboere har flyttet ut.

 

Kommenter:

Mer om

praksiseksempler behandling.i.psykisk.helsearbeid barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen