Publisert: 03. juni 2016.   Endret: 03. juni 2016
Dagfinn Bjørgen

Leder i KBT Midt-Norge, Dagfinn Bjørgen. Foto: Roald Lund Fleiner/napha.no arkiv.

Bringer håp og utfordrer holdninger

Bringer håp og utfordrer holdninger

Ansatte med egenerfaring fra psykiske helseproblemer er håpsbærere for brukerne i ambulante team, og utfordrer de andre ansattes holdninger, viser ny evaluering fra KBT Midt-Norge.

-Evalueringen viser at erfaringskonsulentene bidrar til større fokus på hva brukeren mestrer, og at de representerer et forbilde som viser at det er mulig å mestre psykisk uhelse, sier leder for KBT Midt-Norge, Dagfinn Bjørgen.

Krever arena for refleksjon

KBT Midt-Norge inngikk i 2013 et toårig prosjektsamarbeid der de ansatte erfaringskonsulenter ved to ambulante team innen Helse Midt-Norge RHF. KBT har i en evaluering sett på hvilke erfaringer som er gjort med erfaringskonsulentenes arbeid med brukerne, og hvordan de har fungert som refleksjonspartner for de øvrige teammedlemmene. Senteret har også sett på hvorvidt erfaringskonsulentene har bidratt til kultur- og holdningsendringer i teamene.

-Erfaringskonsulenter utfordrer holdningene til hjelperne, og bidrar til å stille spørsmål ved hvordan hjelpen gis.  Det kreves at tjenesten har arena for refleksjon om sin praksis for at dette blir en del av teamet, sier Bjørgen.

-Mer recoveryorientert

Prosjektkoordinator i KBT Midt-Norge, Juni Raak Høiseth, fremhever noen flere av rapportens konklusjoner.

-Jeg mener det er et viktig funn at erfaringskonsulentene hadde en mer recoveryorientert tilnærming, og fokuserte mer på brukerens ressurser og interesser enn de øvrige teammedlemmene, noe som ble sett på som positivt, sier hun.

Tar tid å integrere

Hun peker også på at evalueringen viser at det tar tid både å etablere rollen som erfaringskonsulent, og å integrere denne rollen som en del av teamet. Hvor raskt dette skjer, og hvor raskt hele teamet gjør bruk av erfaringskonsulentene, ser ut til å være avhengig av at det gjøres gode forberedelser.

Kommenter:

Mer om

nyheter erfaringskonsulent brukeransettelser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen