Publisert: 07. juni 2016.   Endret: 10. juni 2016
Marielle Andersen (Asker) og Hans Arne Nordbakk (Løddingen)

FRA ASKER TIL STOKMARKNES: -Hensikten med konferansen er å hente inn kunnskap og tenne folk i regionen, sier Hans Arne Nordbakk fra Regionalt kompetansekontor i Vesterålen og Lødingen. Her sammen med Marielle Andersen, som holdt foredrag om recoveryorientert praksis i Asker kommune. 

Recovery-inspirasjon fra sør til nord

Recovery-inspirasjon fra sør til nord

-Vi må ikke glemme historien til Recovery. Den har sine røtter i borgerrettsbevegelsen, sa Marielle Andersen fra Asker på konferanse i Stokmarknes om recoveryorientert praksis.

I Hurtigrutens hus i Stokmarknes summes det heftig. Trioen Kjartan Mølstervold (Kulturaktivitetet) og Marianne Olsson (Kulturaktiviteten) og Irene Wormdahl (NAPHA) har fortalt frisk om hvordan psykisk helsearbeid med aktivitetssenteret Kulturaktiviteten og boliger i Hinna bydel i Stavanger drives recoveryorientert. Dette kan du lese mer om i artikkelen Hvorfor så årntli’ når vi har Recovery? 

Nye ideer i Hadsel 

-Vi er oppglødd! Foredraget var veldig inspirerende, fordi vi har selv planer om å starte et aktivitetstilbud, sier Solfrid Rygh, Elisabet Steffensen, Svein Rune Dahl og Gunnar Fagerli fra Rus og psykisk helse fra Hadsel kommune i Vesterålen.

Hadsel hadde aktivitetsenter tidligere, men det ble lagt ned for flere år siden. Det nye initiativet vil bygges på nye tanker, forteller de fire.

-Nå vil vi gjøre det på en annen måte. Ikke minst er det inspirerende å se hva man kan få til når brukerne kan bestemme mer! 

-Plukke lavthengende frukt!

Representanter fra DPS, NAV og ASVO i Vesterålen og kommunene Hamarøy, Steigen, Skånland, Flagstad og Lødingen i tillegg til de fem Vesterålskommunene Sortland, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy deltar på konferanse om recoveryorientert praksis 6. og 7. juni.

Fagnettverk for psykisk helse i Vesterålen og Lødingen og rusnettverket i Vesterålen og Lødingen er initativtakere, og de har invitert foredragsholdere fra hele landet.

-Jeg håper på lavthengende frukt, det vil si at folk kan plukke med seg noe som passer inn i egen kommune, og som kan realiseres innen kort tid, sier Olav Fenes, leder for rusnettverket i Vesterålen og Lødingen.

Asker tok recovery til topps

Marielle Andersen, som jobber klinisk med psykisk helse og rus i Asker kommune og med prosjektet Recoveryverksteder tilknyttet Høgskolen i Sørøst-Norge, holdt det neste foredraget - om hvordan Asker kommune legger til rette for recovery. 

-I Stavanger er man kommet langt innenfor en tjeneste. Det er flott å høre om, men jeg vet at det er en lang vei å komme dit, introduserte hun.

I Asker er tankegangen etter hvert forankret høyt opp i systemet. Alle kommunens tjenester, ikke bare rus- og psykisk helse skal sette brukerne i sentrum. Samskapingskommunen er den nye modellen, der en strategi vil være å bringe inn viten og kunnskap fra innbyggerne. Asker kommune har valgt åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt som sine kjerneverdier.

Legger til rette for bedringsprosesser

-Fra formynderkommunen der innbyggerne pent spurte med lua i hånden, gikk vi til servicekommunen der brukerne bestemmer og «kommuen bærer deg gjennom livet». Nå står vi foran Samskapingskommunen der vi bestemmer sammen og spørsmålet blir «Hva skal vi få til i fellesskap i dag?», forteller Marielle Andersen.

I planen for psykisk helse og rus i Asker kommune er det nedfelt at tjenestene skal være recovery-orienterte. Kommunale og samfunnsmessige hiindre for bedringsprosesser skal reduseres.

-Må være brukernes perspektiv

Etter hvert som recovery sprer seg som en bølge, møter vi også motstand fra fagfolk som sier at dette ikke er noe nytt, at dette bare er slik de alltid har jobbet.

-Vi må ikke glemme historien. Recovery har sine røtter i borgerrettighetsbevegelsen. Det kan lett bli slik at vi fagfolk kommer og tar over deres kamp når vi putter innholdet inn i manualer for recovery-orienterte tjenester, sier hun.

Stigmatisering et hinder

Med sine 60 000 innbyggere, sentral beliggenhet og 4,1 milliard i budsjett, har Asker har et stort tilbud til befolkningen. Stigmatisering kan likevel bli et hinder for den enkelte i en kommune der auraen av vellykkethet kan virke dominerende.

-Kanskje nettopp derfor kan det være enda vanskeligere for mange å oppsøke tjenestene våre, eller å oppleve å bli verdsatt som likeverdig på tross av psykisk helse- og/-eller rusproblemer, forteller Marielle Andersen.

Møtes på likefot i recoveryverksteder

I prosjektet Recovery-verksteder, som Asker kommune driver i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge er hensikten å støtte menneskers bedringsprosesser. Derfor møter man til verksted som en unison gruppe, forteller Marielle Andersen.

-Det vil si at det pekes ikke ut hvem som er fagpersoner og hvem som er brukere. Noen kommer for å lære mer om psykisk helse, andre bruker verkstedet som en treningsarena for å utfordre sosial angst, andre igjen kommer for å møte mennesker. Målet er å skape en felles arena, forteller Andersen.  

Det kommer også mye konkret ut av recovery-verkstedene i Asker: Vennegruppe på Face book, digitale fortellinger, egen nettside med redaksjonsgruppe er bygget opp og det er laget en håndbok med tips for det første møtet mellom den som skal hjelpe og den som skal motta hjelp. Fra høsten 2016 er det planer om å starte recovery-verksted i en bolig.

Potensial for recovery i Bø?

-Vi har noen elementer av det hos oss også. Vi beveger oss ut av samtalerommet, tar gjerne terapitimen som en kjøretur eller hjemme hos folk slik at forholdene oppleves tryggere. Dette ser vi positiv effekt av, sier Anne Jorunn Paulsen, ansatt i Bø kommune.

Samtidig peker hun på utfordringene i en liten kommune, som Bø.

-Etter opptrappingsplanen mistet vi midler, og dermed også personal til drive aktivitetssenteret vi hadde. I dag står vi igjen med en turdag i uka.

Positivt i en liten kommune kan likevel være en evne til smidighet.

-Vi inkluderer flere brukergrupper under turdagen. Psykisk utviklingshemmede deltar tillegg til brukere med psykisk helse og rus-problemer, og slik at flere får mye ut av tilbudet. Og vi avtaler med legene slik at setter av nok tid til å bli med oss ut hjemmebesøk, selv om et bosted kan ligge noen mil unna, sier Paulsen.  

Ekte recoveryprosesser

I løpet av 6. - og 7. juni ble gode eksempler presentert, fra Bålplassen og Jegersberg i Kristiansand. Brukerorganisasjonene Mental Helse, RiO og Marborg og LPP var også sterkt representert med foredrag som ga innsikt i betydningen av brukermedvirkning og brukerkunnskap hvis tjenestene skal kunne legge til rette for bedringsprosesser og kalle seg recoveryorienterte. 

 

Recoveryorientert praksis
  • Konferanse i Stokmarknes, 6.-7, juni, 2016 for kommuner og DPS i Vesterålen, Lødingen og tilgrensende områder. 
  • Arrangert av fagnettverket for rus- og psykisk helse i Sortland, rusnettverket i Lødingen og Regionalt kompetansekontor. 

 

Kommenter:

Mer om

recovery nyheter nordland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen