Publisert: 24. juni 2016
Espen Gade Rolland

-Alternativer til legemiddelbehandling har vært etterspurt lenge av brukerne, sier Espen Gade Rolland i Norsk sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR). Foto: Roald Lund Fleiner/napha.no arkiv.

Ønsker medisinfrie tilbud velkomne

Ønsker medisinfrie tilbud velkomne

-Jeg tror de nye medisinfrie tilbudene innen psykisk helse vil føre til en bredere bevissthet rundt hvordan man bør og kan møte mennesker med psykiske helseutfordringer, og at vi får et større spenn i behandlingstilbudene, sier nestleder i SPoR, Espen Gade Rolland.

Innen 1. juni 2016 skulle alle regionale helseforetak ha imøtekommet et krav fra regjeringen om å etablere tilbud om medikamentfri behandling for pasienter innen psykisk helsevern. Kravet er ikke innfridd ennå. Blant de som er kommet lengst er Helse Nord.

Matcher godt med sykepleie

-Helse Nord var først ute med en konkretisering av tilbudet, og det er gledelig å se at de andre RHF`ene følger på. Det nye er at man baserer kunnskapssynet på noe annet enn det som har dominert innen psykisk helse de senere årene, sier Rolland.

Han er nestleder i Norsk sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR). I en pressemelding ønsker faggruppen medikamentfrie behandlingstilbud innen psykisk helse velkomne.

-Helse Nord beskriver i sin utforming av en medikamentfri enhet viktigheten av trygge og rolige omgivelser, aktiviteter og hvile, somatisk helse, ernæring samt mellommenneskelig relasjoner. Grunnleggende sykepleie fremmer viktigheten av disse faktorene, heter det i pressemeldingen.

-Nødvendige livsstilsendringer

-For oss er det viktig at brukerne skal ha reelle muligheter, basert på frivillighet og der det er alternativer til legemiddelbehandling. Det har vært etterspurt lenge av brukerne, gjennom fellesaksjonen for medisinfrie tilbud, sier Rolland.

Senere forskning viser at behandling med psykofarmaka har høyst usikker effekt, spesielt langtidseffektene og bivirkningene brukerne opplever, ifølge Rolland. Han mener sykepleiernes helhetlige menneskesyn passer godt med en medisinfri tilnærming.

-Vi har gjennom vår utdanning og etablerte praksis spesielt fokus på ressursene hos menneskene og mestring av hverdagen. I tillegg har vi en viktig somatisk kompetanse, som vi plikter å utnytte i større grad. Mange mennesker med psykiske helseproblemer lever kortere enn andre. De dør av somatiske lidelser slik andre gjør, bare på et tidligere tidspunkt. Vi bør og kan bidra med forebyggende tiltak, blant annet informasjon og veiledning om nødvendige livsstilsendringer, og motivere for muligheter til å endre eget liv i riktig retning, mener han.

Følg utviklingen

På nettsiden medisinfrietilbud.no kan du følge utviklingen i de regionale helseforetakenes arbeid med å etablere slike tilbud.

Les pressemelding fra SPoR om medisinfrie tilbud innen psykisk helse:

Sykepleiere ønsker medikamentfrie behandlingstilbud velkomne!

Medikamentfrie behandlingstilbud er initiert og pålagt alle helseforetak i 2016. Det synes vi i Norsk sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) er flott og på høy tid.

Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsenheter har i flere år ønsket dette og jobbet målrettet inn mot helsemyndighetene. Det er gledelig å se at de har fått gjennomslag. Helse Nord beskriver i sin utforming av en medikamentfri enhet viktigheten av trygge og rolige omgivelser, aktiviteter og hvile, somatisk helse, ernæring samt mellommenneskelig relasjoner. Grunnleggende sykepleie fremmer viktigheten av disse faktorene. Dette er sentralt i vår sykepleierkompetanse, med spesielt fokus på å ivareta hele mennesket i behandlingen. Sykepleiere har vært, og er en naturlig del av behandlingen innen alle deler av psykisk helse. Vi har i mange år representert praksisen som nå ser ut til å bli fundamentet i det medikamentfrie behandlingstilbudet. Sykepleiere har i generasjoner hatt fokus på samspillet mellom grunnleggende behov og dens betydning for bedret livskvalitet, og det er flott å se at dette nå betraktes som helt nødvendig i behandlingen av mennesker med psykisk helseutfordringer. Sykepleiere har et stort ansvar når det gjelder utformingen av slike tilbud, og må være en naturlig del i planleggingen av tilbudet. NSF`s SPoR ønsker å bidra til utvikling av gode medikamentfrie tilbud, sammen med brukerne og andre viktige samarbeidspartnere.

På vegne av NSF`s Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, Leder Kurt Johan Lyngved og nestleder Espen Gade Rolland.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen