Publisert: 14. september 2016.   Endret: 18. september 2016
Per Fugelli

Per Fugelli er av helseminister Bent Høie utpekt som kontaktlegeordningens far. Foto: Roald Lund Fleiner/napha.no arkiv.

Rett til kontaktlege for alvorlig syke

Rett til kontaktlege for alvorlig syke

Alvorlig syke pasienter på sykehus får rett til egen kontaktlege fra 15. september. Ordningen gjelder for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.

Kontaktlegeordningen trer i kraft i spesialisthelsetjenesten 15. september.

Per Fugelli skrev i 2011 kronikken Engangsleger i Aftenposten. Den handler om at han som alvorlig syk møtte 37 ulike leger. Han foreslo at det burde innføres en fastlegeordning for alvorlig syke pasienter i sykehuset. 13. september gratulerte helse- og omsorgsminister Bent Høie Per Fugelli som ordningens far, med blomster og kort.

Økt trygghet

Det å møte så mange forskjellige leger og fortelle om sin historie er en belastning som alvorlig syke mennesker og deres pårørende skal spares for, mener regjeringen. 

Kontaktlegen skal være tilgjengelig med informasjon til pasienten, og ha en rolle i behandlingsteamet. Det overordnede målet med ordningen er at pasienter og pårørende skal føle seg trygge. En viktig oppgave for kontaktlegen er å samarbeide med pasientens fastlege. Dette bidrar også til å bedre  kvaliteten og helheten i det medisinske tilbudet.  

Hvem ordningen gjelder for

Retten til kontaktlege gjelder alvorlig syke pasienter med behov for behandling eller oppfølging over tid innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. Det skal også legges vekt på fysiske og psykiske følger av sykdommen, skaden eller lidelsen. Dette er en rett for pasienten, og en plikt for spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlegeordningen gjelder fra 15. september 2016, og er regulert i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. 

Ny veileder

Helsedirektoratet har laget en veileder for den nye ordningen, som beskriver hvordan helseinstitusjonene kan tilrettelegge, herunder ansvar og oppgaver for kontaktlegen og samarbeid med annet helsepersonell.

Veilederen gir også anbefalinger om hvem som kan være kontaktlege, og når og hvordan pasienten skal motta relevant informasjon om sin rett og sin kontaktlege.

Her kan du laste ned veilederen for kontaktlegeordningen.

Kommenter:

Mer om

offentlige.publikasjoner veileder multimedia organisering.av.tjenester nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen