Publisert: 03. november 2016.   Endret: 03. november 2016
Trude Lønning, leder av Mestringsenheten i Sandnes

TETT SAMARBEID GIR RESULTATER: -Vi møter jevnlig de andre etatene for å sikre at en felles, boligsosial handlingsplan blir fulgt opp. For eksempel går vi gjennom alle nye byggeprosjekter, og sørger for at planens krav om boliger for ulike utsatte grupper følges opp i praksis, forteller leder i Mestringsenheten i Sandnes kommune, Trude Lønning. FOTO: Mestringsenheten i Sandnes.

Fra dårligst til best på boligsosialt arbeid

Fra dårligst til best på boligsosialt arbeid

Sandnes kommune har vunnet statens pris for boligsosialt arbeid 2016, blant annet for sin innsats rettet mot mennesker med rus og psykiske helseproblemer.

-Vi kom for noen år siden dårligst ut i landet i to kartlegginger på rad, som NIBR gjorde av bostedsløse i kommunene. Etter det tok man noen grep, forteller leder for Mestringsenheten i Sandnes kommune, Trude Lønning.

Alle gikk sammen

Mestringsenheten jobber med mennesker med psykisk helse- og rusproblemer. De har sin del av æren for prisen, men Lønning vil trekke frem den overordnede innsatsen i hele kommunen som nøkkelen til suksessen.

-Dette var veldig kjekt, og er en anerkjennelse av hvordan hele Sandnes kommune har valgt å sette det boligsosiale arbeidet på dagsorden i hele kommunen, mener hun.

Fra politisk og administrativ toppledelse til underliggende tjenester har trukket i samme retning, mener Lønning.

-Vi møter jevnlig de andre etatene for å sikre at en felles, boligsosial handlingsplan blir fulgt opp. For eksempel går vi gjennom alle nye byggeprosjekter, og sørger for at planens krav om boliger for ulike utsatte grupper følges opp i praksis, forteller hun.

Brukernes ønsker viktigst

Innen psykisk helse og rus har man satset på flere tiltak parallelt.

-Vi har alltid som førsteprioritet at folk skal få seg ordinære boliger, og at det er deres egne ønsker for hvor de vil bo som skal være utgangspunktet, sier hun.

Samtidig er hun klar på at de stiller krav til brukerne, om at det følger et ansvar med om man for eksempel vil bo i et ordinært boligområde der det bor småbarnsfamilier.

-I Housing First-prosjektet vårt har vi nå skaffet bolig til 11 personer i ordinære bomiljøer. De får oppfølging fra mange etater samtidig. Målet er å få inn 15 personer i dette tilbudet, sier hun.

Bofellesskap og småhus

For de som ikke klarer å bo i ordinære bomiljøer har de hatt en rekke satsinger de siste årene.

-Vi har satset på bofellesskap og samlokaliserte boliger, institusjonsplasser og på småhus rettet mot mennesker i aktiv rus som har utfordringer med å bo i ordinære bomiljø. Vi har valgt å ha ulike boligtyper for å kunne tilby tilpassede boliger, sier hun.

To ministre på plass

Prisen ble delt ut av arbeidsminister Anniken Hauglie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under en boligsosial lederkonferanse i regi av Husbanken og KS 1. november.

Kommenter:

Mer om

nyheter bolig housing.first

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen