Publisert: 10. november 2016.   Endret: 10. november 2016
Liv Sand, psykologspesialist og faglig leder for Schizofrenidagene 2016

SCHIZOFRENIDAGENE 2016: -Bodies of Experience er konferansens tematittel. Vi skal se kropp og sinn i sammenheng, forteller Liv Sand, psykologspesialist og fagleder for Schizofrenidagene.

Setter kropp og sinn i sammenheng

Setter kropp og sinn i sammenheng

Schizofrenidagene 2016 legger vekt på helhetlig behandling, og setter kroppens rolle i psykoterapi på dagsorden. Innen psykoterapi har den vært fraværende, og skillet mellom kropp og sinn tydelig.

Bodies of experience er undertittelen når 1100 deltar på Schizofrenidagenes fagkonferanse i Stavanger Forum de nærmeste tre dagene, 9.-11. november. Konferansen vil se på sammenhengene mellom kropp og sinn, og samtidig løfte frem et helhetlig syn på behandling i psykisk helsevern.

-Målet er som alltid for Schizofrenidagene å øke forståelsen av psykisk helse, sa Liv Sand, sa psykologspesialist Liv Sand, fagleder for konferansen.

Schizofrenidagene tar utgangspunkt i kroppen som en arena for selvet, forbundet med våre opplevelser av smerte og glede.

Historiens røtter

-Vi har lekt litt med ordene, og ønsker å tilby en inn i kroppen-tilnærming (i motsetning til en ut-av-kroppen-opplevelse).

Liv Sand introduserte mangfoldet av foredrag, debatter og miniseminarer, og pekte på sitater som viser at et syn på kropp og sinn har røtter langt bakover i historien:

Bundet til kroppen

Vi er bundet til kroppen som en østers til sitt skjell, sa (Platon), og den amerikanske psykologen Thomas Cash, blant annet kjent for Body Images Encyclopedia of Body Image and Human Appearence holder også fast ved dette: –Menneskelig erfaring er uløselig bundet til den kroppen vi befinner oss i (Cash 2004).

-Hva kroppen betyr for vår identitet, og hva kroppens rolle er i psykisk helsevern, blir blant det vi kommer til å sette lys på, sa Liv Sand.

Fraværende i terapi

Innenfor psykoterapi har det likevel vært lite tradisjon for å inkludere pasientens kropp i vurdering og behandling.

-I noen tusen år har vestlig kultur vært påfallende dyktige til å kløyve mennesket i to, og skille kropp og sinn, noe Finn Skårderud vil snakke mer om, sa Sand.

Ny bok om psykoterapi

Dualismen, eller splittelsen, mellom kropp og sinn, er kunstig, mener mange. Mennesket består ikke av to systemer, men er en helhet.

En ny bok, Kroppen i psykoterapi (2016) red. Anne Kristine Bergem, som lanseres 10. november, handler om dette. 10 forfattere tar for seg kroppens plass i psykoterapi fra ulike vinkler. De stiller spørsmål som Hvordan kommer vonde følelser til uttrykk gjennom kroppen? Hva skjer med kroppen i terapi? Og Hvordan kan man invitere pasientene inn i dialog omkring egen kropp?

Den skjelvende kvinnen

Den amerikanske forfatteren Siri Hustvedt kommer også til konferansen. Hun er kjent for blant annet boken Den skjelvende kvinnen, der hun forsøker å finne ut av sammenhengene mellom sinnet og kroppens reaksjoner. Men, er også i sine andre bøker opptatt av psykologi og psykiatri.  

Forandrer på kroppen

I boken Bodies beskriver Susie Orbach, forfatter og psykoterapeut, måten vi forstår kropp på i det moderne samfunnet. Vi tar stadig i bruk nye prosedyrer og virkemidler for å forandre på kroppen, samtidig som mange er stadig mer ulykkelige over kroppen.

Finn Skårderud, psykiater og professor, og stifter av Villa Sult, institutt for spiseforstyrrelser, er opptatt av at det kan være tid for å glemme kroppen litt. Han vil snakke om hva som skjer når behovet for kontroll tar helt overhånd.

Innbakt i språket

Kropp og sinn er likevel vevd sammen, ofte som uttrykk for hverandre.

-Bare tenk uttrykkene som språket vårt er fullt av, sa Liv Sand:

Hoppende glad, hjertet i halsen, hjertet brister…..

NAPHA.no følger konferansen disse dagene.

TIME AFTER TIME: If your lost, you can look and you'll find me, sang Randi Tytingvåg Trio. De satte tonen for Schizofrenidagene, en konferanse som legger vekt på både faglig og kunstnerisk inspirasjon.

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid kropp.i.psykiskhelsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen