Tiltak i skolen for elever med tilknytningsvansker

Et praktisk dagskurs for alle som arbeider med barn i skolen
Tid og sted

Bergen

28. april kl 09:00 - 28. april kl 15:30

Om kurset:

"Kurset retter seg mot lærere og hjelpepersonell i skolen. Elever med tilknytningsvansker er en utfordrende gruppe å arbeide med. Dette er elever som ofte har vanskelige opplevelser de bærer på, og som har ikke har fått den tryggheten som er nødvendig for å danne normale relasjoner med andre – voksenpersoner inkludert. Mobbing, utestengelse, utagerende atferd og avvisning preger relasjonen med de voksne og med andre elever. De rammer og virkemidler man benytter ovenfor elever flest – virker ofte ikke med disse barna!

Derfor er det viktig å få en forståelse av hva som er tilknytningsvanskenes natur, og hvordan man kan arbeide langsiktig med bedring av relasjonen."

Les mer her.

Arr: JobbAktiv

Relevante artikler:

Ingen treff...