Hopp til meny
Gruppebilde Lunden, København/Danmark
Bak f.v. Mette Schiøttz (utviklingskonsulent Lunden), Wenche Falch (forsker Høgskolen i Østfold), Mona Rosenberg (fagkonsulent Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri), Gunnar Vold Hansen (leder temanettverk Alvorlig psykisk lidelse). Foran f.v. Thorkil Skov (forstander Lunden botilbud), Grete Marie Olsen (Mental Helse), Elisabeth Lehne (saksbehandler Alna bydel Oslo) og Jorid Paulsen (enhetsleder Østbyen helsehus Trondheim).

Dansk brukermedvirkning imponerer

-Størst inntrykk gjorde det at de tar brukerne med i alle møter, og snakker med dem i stedet for om dem.
Thorkil Skov
LIBERAL PRAKSIS: Thorkil Skov, leder ved Lunden botilbud i Danmark.

BESØKTE BOTILBUD

23 deltakere i NAPHAs nasjonale temanettverk for alvorlige psykiske lidelser var 14. og 15. juni på studietur til København.

Fem botilbud ble besøkt: Tornehøjgård, KASA, Pensionatet Mette Marie, Orion og Lunden.

Det sier Elisabeth Lehne, saksbehandler i Enhet for psykisk helsearbeid i bydel Alna i Oslo. 14. og 15.juni besøkte hun København sammen ned 22 andre deltakere i NAPHAs nasjonale temanettverk for alvorlige psykiske lidelser.

Skaper diskusjon

-I Danmark skulle det ikke skje så mye over hodet på brukerne som det ofte kan gjøre her hjemme. Jeg tror Danmarks-besøket gjør at vi får en sterkere diskusjon om hva som er god brukermedvirkning her hjemme også, sier Lehne.

Temanettverket besøkte til sammen fem ulike botilbud for personer med rusproblemer og alvorlige psykiske lidelser. Ett av dem var Lunden, beliggende i Brøndby like utenfor København.

Privatliv

-Her hos oss har vi 24 beboere, som har hver sin leilighet der vi ansatte ikke får komme inn uten tillatelse fra dem, forteller forstander ved Lunden, Thorkil Skov.

På Lunden kan beboerne være over flere år. Det er ikke satt noen grense.

Beboere med i møter

Thorkil Skov beklager at leilighetene ikke har egne kjøkken, noe som mange av de norske besøkende mente ga stedet et institusjonspreg.

Lunden kjører en liberal praksis i forhold til rus, og beboerne får delta i møtene som personalet har.

Rusfrihet ikke målet

Målet er ikke nødvendigvis at de skal bli rusfrie, men at de skal få et verdig liv.

-Vil de ha hjelp fra oss til å bli rusfrie, så får de selvsagt det, understreker Skov.

Ansatte kjøpte alkohol

Ved ett tilfelle ble de ansatte spurt om de kunne kjøpe alkohol for en beboer som etter hvert ikke klarte dette selv. Konklusjonen ble at de ansatte som var komfortable med dette kunne gjøre det, men at ingen var pålagt det. Det endte med at personen trappet kraftig ned på sitt alkoholforbruk.

-Hypotesen er at vedkommende trappet ned fordi det ikke lenger ble noen utfordring å skaffe alkohol, sier Skov.

Fikk ned vold

75 prosent av beboerne har dom til behandling. Vold forekommer mot personalet, men har gått kraftig ned, forteller Skov.

-Vi sluttet rett og slett å prate om og fokusere på vold. Etter det har voldsbruken gått mye ned, sier han.

Frykter bagatellisering

Likevel stiller Grete Marie Olsen, som deltar i det norske nettverket på vegne av brukerforeningen Mental Helse, spørsmål ved sikkerheten til de ansatte.

-Jeg er redd for at de bagatelliserer vold mot ansatte. Men som bruker selv blir jeg likevel imponert over at de som bor der får så stor tillit, sier Olsen.

Kjøkkenkniver i skuffen

Kjøkkenkniver ligger i skuffene på felleskjøkkenet, og sikkerheten rundt de ansatte er ikke slik man er vant til i Norge.

-Vil noen bruke en kniv, så kan de lett skaffe seg det uansett, sier Skov, som mener at det å vise brukerne tillit virker beroligende på dem.

Ansetter ikke ferske

Han sier det stilles store krav til dem som skal ansettes.

-Vi ser et poeng i ikke å være for mange ansatte i forhold til beboere. De som ansettes må ha erfaring og være egnet. Vi ansetter ingen uten erfaring. Til det er denne jobben for krevende, sier Skov.

-Har noe å lære

Wenche Falch er forsker innen psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Østfold. Hun mener Norge har noe å lære av danskene.

-Her har de klart å fange opp veldig tunge brukere og gitt dem et verdig liv. Mange av de som bor her ville ha bodd på gata i København om ikke slike tilbud som Lunden hadde vært her, mener Falch.

-Romslighet og respekt

-Jeg synes vi i Norge burde diskutere lovverket vårt, slik at lovverket ikke blir en hindring i forhold til å hjelpe de mest belastede brukerne. Det ligger en stor romslighet og respekt for brukerne til grunn for de tilbudene vi har sett på her i Danmark, mener Falch.

Dilemma

Jorid Paulsen, sykepleier og enhetsleder ved Østbyen helsehus i Trondheim, synes den danske modellen med sterk brukerinnflytelse er interessant. Likevel er hun ikke enig i den liberale ruspraksisen.

-Jeg ser at dette kanskje er eneste mulighet for en så belastet brukergruppe. Likevel synes jeg det er vanskelig å være helsearbeider og la pasienter ruse seg, sier Paulsen.

 

Hopp til meny