Publisert: 24. januar 2017.   Endret: 09. april 2019
Tom Liudalen og Ole Andreas Undeland

TROR PÅ RECOVERY: Tom Liudalen og Ole Andreas Undeland ved Hurdalsjøen recoverysenter har i to år hatt medikamentfritt tilbud rettet mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Gode erfaringer med medisinfritt tilbud

Gode erfaringer med medisinfritt tilbud

-Å spørre mennesker med alvorlige psykiske lidelser hva de ønsker, hva de tror kan gjøre dem friske, har en utrolig effekt, mener Tom Liudalen og Ole Andreas Underland ved Hurdalsjøen recoverysenter.

-Vi har begge jobbet mange år i psykiatrien, og har vært vant til å tenke fastlagte behandlingsløp ut fra diagnose. Da vi snudde det hele på hodet og tok utgangspunkt i brukerens ønsker, fikk vi overraskende gode resultater, mener Underland.

20-30 år som pasienter

Han er daglig leder ved Hurdalsjøen recoverysenter, som i to år har hatt tilbud om medikamentfri behandling for mennesker med psykose og andre alvorlige psykiske lidelser. 24. januar fortalte han og kollega Tom Liudalen om erfaringene de har gjort seg, under kongressen Psykisk Helse 2017 i Trondheim.

-Vi har mennesker hos oss som har hatt flere hundre innleggelser i året, gått på 30 medisiner og hatt en fartstid i psykiatrien på 20-30 år. Vi ser flere eksempler på at folk får mer energi og bedre evne til å mestre dagliglivet når de trapper ned eller fjerner medisinen, sier de to.

Medisinering som vane

En av brukerne fortalte nylig sin historie i P2-programmet Ekko. Hun hadde gått opp 80 kilo etter å ha blitt medisinert mot sine alvorlige psykiske helseutfordringer over mange år.

-Hun har blitt mye bedre kognitivt fungerende, og ikke minst fått det mye bedre. Det kan virke som en del av brukerne har gått på medisin i så mange år at det er blitt en selvfølge at de skal det, mener Liudalen.

Spør hva brukerne vil

Senteret har 25 plasser innen sitt medisinfrie tilbud. De understreker at ikke alle som er der slutter med medisin.

-Dette er først og fremst et recoverytilbud, der vi tar utgangspunkt i metoden Illness Management and Recovery. Vi tar inn folk som ønsker å ta bort eller trappe ned på medisiner, og lytter til hva brukerne ønsker. Noen ender opp med at de vil fortsette med noe medisin, mens andre slutter helt, sier de.

Forbilder viktige

Sentralt i tilbudet deres står fysisk aktivitet, økologisk kosthold og det at halvparten av de ansatte selv har brukererfaring.

-Vi ser veldig gode resultater av å bruke erfaringskonsulenter. Det gir en helt annen troverdighet når brukerne får møte andre som har vært like dårlige som dem selv, og som har klart å få det mye bedre. Da får de tro på at de selv også kan klare det, mener Undeland.

-Aldri uforsvarlig å ikke gi medikamenter

Medisinfrie tilbud innen psykisk helsefeltet har blitt etterlyst av sentrale myndigheter i mange år. I fjor fikk alle helseforetak krav på seg til å opprette slike tilbud. Hurdalsjøen recoverysenter er ett av de nye tilbudene. Et annet er ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, som startet opp et 2. januar i år. Klinikksjef Magnus Hald ved Psykisk helse- og rusklinikken ved sykehuset mener det er på høy tid at slike tilbud kommer.

-Man kan ikke si at det er gått bedre for mennesker med psykiske lidelser etter at medisinene kom. Jeg mener at det aldri er uforsvarlig å ikke gi medikamenter, selv i situasjoner hvor  det ut fra en faglig vurdering kan være rimelig å anbefale bruk av medikamenter. I dette bildet er det på tide at det kommer slike tilbud, sånn at brukerne har valgmuligheter, sier Magnus Hald.

Etterlyser mer brukerinvolvering

Han mener imidlertid at brukerorganisasjonene i for liten grad har blitt involvert i utformingen av de nye tilbudene.

-De medikamentfrie tilbudene hadde nok ikke blitt en realitet uten innsatsen brukerorganisasjonene gjennom Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud. Hvite Ørn og WSO har etter mitt syn vært toneangivende i fellesaksjonen, men har i liten grad fått være med på å utforme tilbudene. Kun hos oss i nord har Hvite ørn vært med. det er et tankekors, mener Hald.

PÅ TIDE at mennesker med alvorlige psykiske lidelser får mulighet til medikamentfrie tilbud, mener klinikksjef ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Magnus Hald.
PSYKISK HELSE 2017
  • Nasjonal kongress med over 400 deltakere fra psykisk helsefeltet.
  • Foregår på hotell Royal Garden i Trondheim 23.-25. januar 2017
  • Se program

Kommenter:

Mer om

nyheter brukerkunnskap samhandling behandling.i.psykisk.helsearbeid tjenesteutvikling recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen