Endret: 28. februar 2017
Dagfinn Høybråten

ONLINESPILL MOT MOBBING: -Det finnes fine eksempler i Norden på vellykkede prosjekter for å bekjempe mobbing, for eksempel KiVa-skolen i Finland. Metoden er internasjonalt utbredt, og går ut på at man integrerer leksjoner og onlinespill om mobbing i læreplanen, sier Dagfinn Høybråten. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

-Norden skal være det beste stedet i verden for barn og unge

-Norden skal være det beste stedet i verden for barn og unge

-Det er vår visjon. Samtidig viser ny forskning at en av fem danske kvinner mellom 15 og 24 år har vurdert å ta sitt eget liv, sier generalsekretær i nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten.

-Hvis ikke vi klarer å jobbe bedre med psykisk helse blant ungdom er vår samfunnsmodell truet, sa Høybråten i en tale under Nordisk toppmøte om psykisk helse i Oslo 27. februar.

Tar inn hele verden

Høybråten sa at selv om de nordiske landene ligger på topp på de fleste lister for lykke og livskvalitet, så har landene en stor utfordring ved at mange unge sliter psykisk.

-Barn og unge påvirkes direkte av alt som foregår i verden, både gjennom media og sosiale medier. Før var barn kanskje mer isolerte, men trolig også mer beskyttet, sier Høybråten.

Fire hovedkilder til problemer

Han viser til svensk forskning som har kommet frem til fire hovedkategorier av problem:

-Autoritære og klandrende foreldre, venner, søvnproblemer og stress før skolearbeid, siterer han.

Nordens velferdssenter i Stockholm har nylig avsluttet et prosjekt ved navn Unge i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning.

-En hovedkonklusjon derfra er at vi må stille stolene så tett sammen slik at ingen faller gjennom, forteller han.

Lovende 0-24-prosjekt

Høybråten mener det da er nødvendig å samarbeide mellom alle innblandede aktører.

-Statlige myndigheter, regioner, kommuner, sivilsamfunnet og ikke minst barn og unge selv.

Han trakk i talen sin frem flere gode eksempler fra ulike nordiske land.

-Et praktisk eksempel på hvordan det norske formannskapet vil jobbe med temaet er prosjektet Tverrsektorielt samarbeid med barn og unge mellom 0 og 24 år. Dette samarbeidet kommer til å samle gode eksempler og beste praksis fra hvert land, presentere og analysere dem. Som et resultat kan det gi arbeidsmodeller for kommuner, og forhåpentligvis også bedre beslutninger og oversikt over barn og unges utfordringer, sier Høybråten.

Onlinespill mot mobbing

Han forteller at Nordisk Ministerråd nylig har omorganisert sitt folkehelsearbeid. En folkehelsearena samler eksperter i Norden, og barn og unge er også i fokus der. Et interessant prosjekt er Fremmende faktorer for barn og unges psykiske helse i skoler i Norden, mener han.

I Finland har man gått nye veier for å bekjempe mobbing.

-Det finnes fine eksempler i Norden på vellykkede prosjekter for å bekjempe mobbing, for eksempel KiVa-skolen i Finland. Metoden er internasjonalt utbredt, og går ut på at man integrerer leksjoner og onlinespill om mobbing i læreplanen, sier Høybråten.

Kommenter:

Mer om

nyheter barn.og.unge helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen