Publisert: 14. mars 2017.   Endret: 14. mars 2017
Anne-Margrethe Kinn Aasland (t.v), Jon Vidar Strømstad og Anne Berit Eie Torbjørnsen

Redaktørene Anne-Margrethe Kinn Aasland (t.v), Jon Vidar Strømstad og Anne Berit Eie Torbjørnsen har gitt ut boken «Hvem er du?», om miljøterapi som terapeutisk relasjonsarbeid. FOTO: Elisabeth Ferking/Impress Publisering.

Miljøterapi-bok med vekt på holdninger

Miljøterapi-bok med vekt på holdninger

Boka «Hvem er du?» viser hvordan et distriktpsykiatrisk senter (DPS)  og et universitet har jobbet systematisk med å utvikle en postatmosfære hvor alles synspunkter er viktige bidrag.

-Vi har gjennom boka ikke hatt til hensikt å presentere en fasit, men en holdning og en verdi i møtet med pasienten, sier oversykepleier ved Sola DPS, Anne Berit Eie Torbjørnsen.

Pasientens livshistorie som ressurs

Sammen med universitetslektor Anne Margrethe Kinn Aasland og psykiatrisk sykepleier Jon Vidar Strømstad er de redaktører og medforfattere av boka  «Hvem er du? Miljøterapi som terapeutisk relasjonsarbeid». Boka beskriver hvordan pasienten inviteres inn i behandlingen, ekspertenes makt tones ned, og pasientens livshistorie trer frem som en betydelig ressurs. Sentrale hjelpemidler i dette arbeidet har vært Lars Thorgaard og Øyvind Hagas miljøterapeutiske verktøy.

-Vi håper at innholdet kan bidra til et engasjement og en nysgjerrighet på hvordan en ønsker at den kliniske praksisen skal være på egen arbeidsplass. Boka er myntet på studenter i videreutdanninger, og fagfolk med en viss erfaring innen psykisk helsearbeid, sier Torbjørnsen.

Praksisnær

Sentrale spørsmål som tas opp i boka er: Hvem er personen bak diagnosen? Hva betyr symptomene? Hvordan skapes og utvikles en god postatmosfære? Hvilken betydning har det hvordan personalet omtaler pasienten? Hvordan kan studenter og nyansatte bidra til kunnskapsutvikling ved en sengepost? Hvordan kan lederen legge til rette for at posten er i stadig utvikling?

-Det spesielle med boken er nok at den forholder seg til utfordringene som den praktiske hverdagen representerer, med en nysgjerrighet. Det har vært veldig spennende at flere faggrupper har bidratt til boka. Det har gjort oss mer og mer oppmerksom på betydningen av gode klima for tverrfaglig samarbeid, mener Torbjørnsen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen