Publisert: 11. mai 2017.   Endret: 11. mai 2017
mor og sønn 19720307

AKTUELT: Forskning viser at innvandrere er mer utsatt for belastninger og ulykker, har mindre kontroll over eget arbeid, er oftere midlertidig ansatt, har oftere ufrivillig deltidsstillinger og har større risiko for å miste jobben i økonomiske nedgangstider. (Ill.foto: www.colourbox.com)

-Spør meg om hvordan jeg har det!

-Spør meg om hvordan jeg har det!

Flyktningers psykiske helse og integrering av flyktninger i arbeidsmarkedet var noen av temaene på en dialogkonferanse om kommunalt flyktningarbeid i Trondheim nylig.

En av foredragsholderne på konferansen var Janita Flem Tomren. Tomren, som er lektor med master i psykososialt arbeid. Gjennom studiet «Gi meg det beste du kan» har hun sett på hvordan traumer påvirker flytningers læring.

-Mange flyktninger har traumer som lager hinder for gode læringsprosesser. «Spør meg om hvordan jeg har det», sa en elev til meg en gang. Å ikke få snakke om traumatiske opplevelser man har opplevd, forlenger lidelsen, slår Tomren fast.

Flyktninger bærer på hemmeligheter

Gjennom arbeidet sitt har Tomren snakket med mange flyktninger som er deltakere i introduksjonsprogram.

-Felles for mange er at de bærer på grusomme opplevelser som vold, tap av familiemedlemmer, tortur, kidnapping og overgrep. «Endelig snakker vi om noen hele introduksjonsklassen går og tenker på døgnet rundt, men som ingen tør å ta opp», sa en annen elev til meg. Det er tydelig at det er et behov for å ta opp det som er vanskelig!  

Vanskelig å lære for den som har traumer

Å se for seg en fremtid kan være problematisk, når traumene blokkerer konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse. Tomren anbefaler psykoedukasjon for lærere og veiledere Samtidig sier hun at det ikke er nødvendig «å leke psykolog», men heller ta seg tid til en god prat.

-Som en elev sa: «Jeg trenger ikke de dype samtalene, de tar jeg med psykologen min. Men jeg vil at lærerne og hjelperne skal spørre meg hvordan jeg egentlig har det, når jeg virker sint».

Viktig å lære ord om krig, for å kunne fortelle

-Å lære seg ord og setninger om krig kan være nyttig for deltakerne i introduksjonsprogrammet, fortsetter Tomren.

Deltakerne i introduksjonsprogrammet beskriver en tapsfølelse, når samarbeid mellom ulike tjenester ikke fungerer.

- Å gjenvinne tillit til seg selv, andre og verden er en læring som kan ha konsekvenser langt utenfor andrespråks tilegnelse. Det kan bidra til å bygge mennesker, sier Tomren.

Mer utsatt for ulykker og mer usikker jobbsituasjon

Hanne Cecilie Kavli, forsker i FAFO, har i en årrekke forsket på arbeidsmarkedsintegrering, bosetting og introduksjonsprogram. Forskningen hun og andre i FAFO har utført, har avdekket både svakheter og styrker i den norske integreringsmodellen.

-Forskningen viser at innvandrere er mer utsatt for belastninger og ulykker, de har mindre kontroll over eget arbeid, er oftere midlertidig ansatt, har oftere ufrivillig deltidsstillinger og har større risiko for å miste jobben i økonomiske nedgangstider, slår Kavli fast.

Kan bli ond sirkel

Et eksempel er en afghansk kvinne som over flere år hadde hatt en 18 prosent stilling i helsesektoren. For henne bestod arbeidssituasjonen i å stille seg til rådighet for alle ledige vakter.

-Dette førte til at hun ble sliten og heller ikke hadde energi til å ta studier som kunne føre til en mer stabil jobb, forteller Kavli.

Tett oppfølging, virker det?

Studiene til Tomren og Kavli viser at deltakelse i arbeidslivet fremheves som en nøkkelfaktor, både for språkopplæring og kompetansebygging.

-Men da bør deltakeren sikres tett og planmessig oppfølging. Det bør være sterkere arbeidsretting allerede i introduksjonsprogrammet, påpeker  Kavli.

 

 

 

 

 

 

 

Faglig Forum for kommunalt flyktningarbeid (Ffkf)
  • Er et landsdekkende forum for kommunalt flyktningarbeid.
  • Arrangerte nylig en konferanse i Trondheim, med over 400 deltakere.
  • Har over 270 medlemskommuner over hele landet. I alle kommuner er den flyktningefaglige ansvarlige representert.
  • Forumets hovedmål er å fremme faglig utvikling av flyktningarbeid i kommunene, og å fremme medlemmenes synspunkter overfor sentrale myndigheter og organisasjoner.

Ler mer om Ffkf

 

AKTUELT: Janita Flem Tomren (t.v.) er lektor med master i psykososialt arbeid. Gjennom studiet «Gi meg det beste du kan» har hun sett på hvordan traumer påvirker flytningers læring. Hanne Cecilie Kavli (t.h.), forsker i FAFO, har i en årrekke forsket på arbeidsmarkedsintegrering, bosetting og introduksjonsprogram.

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse flyktninger god.hjelp.i.et.brukerperspektiv helsefremming.og.forebygging nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen