Publisert: 09. mai 2017.   Endret: 10. mai 2017
14947200 danmark

HOUSING FIRST: -Jeg inviterer de jeg vil ha besøk av, og jeg kan også være alene når jeg ønsker det. Det er fint å få bestemme over sin egen tid, sier en av brukerne som ble intervjuet i undersøkelsen. (Ill.foto: www.colourbox.com)

-Selvstendigheten min er kommet tilbake

-Selvstendigheten min er kommet tilbake

Både deltakere og kommuner har gode erfaringer med Housing First, men mangelen på boliger er en utfordring, viser en ny rapport fra Danmark.

Rapporten, som ble publisert tidligere i vår, evaluerer implementering og forankring av Housing First i Danmark. Den peker på at det finnes gode redskap for å hjelpe de hjemløse, til tros for at stadig flere har blitt hjemløse de siste åra.  

Det er det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) og Rambøll som har evaluert arbeidet med å utbre, implementere og forankre Housing First i 24 danske kommuner. Rapporten er både en kvantitativ og kvalitativ studie.

Ser om de er tro mot modellen

I den kvantitative delen blir innsamlede data fra kommunen analysert. En viktig del er måling av arbeidet opp mot fidelitet. Fidelitetsmålingene viser om arbeidet er tro mot Housing Firsts prinsipper. En høy grad av fidelitet er viktig for å skape gode resultat for deltakerne, og samtidig vise at de gode resultatene skyldes metoden.

I den kvalitative delen analyseres intervjuer av deltakere, prosjektledere og nøkkelpersoner i kommunene som har blitt intervjuet.

Fornøyde deltakere og kommuner

Det viser ser at kommunene ser på Housing First som en god metode for å bekjempe hjemløshet. Rapporten viser at de fleste som er deltakere i programmet har fått bolig, og at de også har fått det bedre sosialt.

-Noen har gjenopprettet kontakt med familien og økt deltakelsen på ulike sosiale arenaer. Det har ikke skjedd en markant forskjell når det gjelder for eksempel misbruksproblem eller psykiske problem, men en stabil bosituasjon skaper utgangspunkt for at deltakerne i prosjektet kan får det bedre, sier SFI-forskeren Lars Benjaminsen.

En mangel på rimelige boliger

Kommunen sier at det er vanskelig å finne boliger som ikke er for dyre. Det er mangel på billige og små boliger. Derfor kan det være vanskelig for mange kommuner å ha store Housing First-prosjekter.

Forskerne bak rapporten sier at det nettopp er mangelen på rimelige boliger i Danmark som gjør at hjemløsheten har steget de siste årene.

Selv om det er vanskelig å finne rimelige boliger, sier rapporten at Housing First er en effektiv modell for å bekjempe hjemløshet, ved tett oppfølging.

Viktig med ledelsesfokus og klare samarbeidsavtaler

Forskerne peker på noen elementer som understøtter implementering: Ledelsesfokus og klare samarbeidsavtaler. Ifølge prosjektlederne er det viktig at lederne har god kjennskap til prosessen og støtter de beslutninger som tas.

Betydningen av støtte fra lederne er også viktig når det gjelder samarbeidsrelasjoner. Mange deltakere har sammensatte behov som kan kreve koordinering av tjenester fra ulike lovverk, og det er viktig at samarbeidsavtaler mellom ulike forvaltningsenheter og aktører i kommunen fungerer.

Selvstendigheten kommer tilbake

Deltakerne uttrykker glede og lettelse over å bo i en permanent bolig, og sier samtidig at det er helt avgjørende å få tett oppfølging, både når det gjelder sosial og praktisk støtte.

En intervjuer spør en deltaker om hva som er bra med å bo i egen leilighet. Vedkommende svarer at det er fint å bo for seg selv.

-Jeg inviterer de jeg vil ha besøk av, og jeg kan også være alene når jeg ønsker det. Det er fint å få bestemme over sin egen tid. Har jeg lyst til å ligge på sofaen og drikke kaffe hele formiddagen, ja så gjør jeg det. Selvstendigheten min er kommet tilbake."

Rapporten er publisert av SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. (SFI-rapport; nr.17:03).

 

 

Housing First
  • Kjerneelementene i Housing First er at deltakerne får en permanent bolig. Samtidig skal det være tett oppfølging etter evidensbaserte metoder.
  • Oppfølgingen tar utgangspunkt i deltakernes individuelle behov, uansett om det handler om behandling for fysisk og psykisk sykdom, hjelp til misbruksproblem eller støtte til å bygge opp sosialt nettverk og delta i meningsfulle aktiviteter.
  • De evidensbaserte metodene som benyttes sammen med Housing First er Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT).

Kommenter:

Mer om

housing.first evalueringer forskningsrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen