Publisert: 15. juni 2017.   Endret: 15. juni 2017
Kompetansesenterforum Vest

KOMPETANSESENTERFORUM VEST: F.v: Anne Marita Milde (RKBU Vest), Gerd Ingunn Oppdal (Statped vest), Espen Rutle Johansson (RVTS Vest), Kristin Trane (NAPHA), Inger Eide Robertsson (KORUS Vest – Stavanger) og Vibeke Johannesen (KORUS Vest – Bergen). FOTO: Sylvia Haukanes/RVTS Vest. 

Vil gjøre jungelen av sentre oversiktlig

Vil gjøre jungelen av sentre oversiktlig

NAPHA og fem kompetansesentre innen psykisk helse og rus på Vestlandet går sammen om å møte kommunenes behov.

Blant det kommunene ønsker seg er en oversikt som viser hvilke hovedansvarsområder de ulike sentrene har, og at alle sentrene kjenner godt til hverandre og kan «henvise» kommuner som tar kontakt til riktig senter.

Fikk råd fra kommuner

-Dette var svært nyttige innspill, som vi vil jobbe for å imøtekomme, sier NAPHA-rådgiver Kristin Trane.

Kompetansesenterforum Vest er et eget forum der seks kompetansesentre innen rus og psykisk helse møtes jevnlig. Under en samling i Bergen i mai var kommunene Årdal, Askøy, Time og Sandnes invitert, for å komme med sine ønsker og råd til sentrene.

-Forumet gir en god mulighet til å samarbeide til det beste for felles målgrupper, særlig nå som vi har hørt på hva noen av kommunene ønsker seg fra oss, sier Trane.

De fire kommunene som ga forumet innspill pekte også på at sentrene bør være bevisste på å profilere seg gjennom nettsider, sosiale medier og ved å kontakte de riktige etatene og personene i kommunene.

Noe likt, mye ulikt

Felles for kompetansesentrene er at de vil være en «tjeneste for tjenestene», og bidra til at tjenestene utøver kunnskapsbasert praksis. Dette kan være praksis basert på hva forskning sier fungerer, eller hva de ansatte i tjenestene, brukere og pårørende har erfart at virker. Sentrenes oppgaver er delvis overlappende, både når det gjelder formål og oppdrag, geografisk nedslagsfelt og målgrupper. Samtidig er det viktige forskjeller. Mens noen sentre retter seg mot tjenester for barn, retter andre seg mot tjenester for voksne. Noen har hovedfokus på rus, mens andre har psykisk helse som hovedfelt. Noen retter seg primært mot de kommunale tjenestene, slik som NAPHA, mens andre retter seg mot både spesialisthelsetjenester og kommuner.

Jobber med plan

Hovedmålet for kompetansesenterforumet er å gjøre sentrenes tjenester mest mulig koordinert, og dermed bidra til at tjenestene blir mer tydelige og bedre kjent i regionens kommuner og blant aktuelle samarbeidspartnere.

Forumet jobber videre med en plan for hvordan de kan ivareta og utvikle samarbeidet med kommunene, både når det gjelder kommunenes behov for kompetanse og for å få synliggjøre kompetansesentrene.

KOMPETANSESENTERFORUM VEST BESTÅR AV:

Kommenter:

Mer om

nyheter samhandling kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen