Publisert: 27. juni 2017.   Endret: 29. juni 2017
Anne Torhild Klomsten

SKAL FORSKE: -Målet med prosjektet er at elevene skal få en subjektiv opplevelse av å ha det psykisk bra, på en sånn måte at de opplever å mestre det stresset de utsettes for i hverdagen, sier førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk og livslang læring på NTNU, Anne Torhild Klomsten. FOTO: Privat.

Ungdomsskole får psykisk helse som fag

Ungdomsskole får psykisk helse som fag

Å takle press, kjenne igjen og tolke egne følelser er noe av det ungdomsskoleelever i Trondheim skal lære i det nye faget Livsmestring.

-Jeg gleder meg til dette. Jeg har undervist mye i psykisk helse tidligere, blant annet i videregående skole og barneskolen, og vet at det er nyttig og virkningsfullt. Det handler om å gi dem verktøy for å mestre sin psykiske helse, sier psykiatrisk sykepleier Helen Jensen til napha.no.

-Alminneliggjøre

Hun skal stå for undervisningen i faget Livsmestring, som gis til syv klasser på 9. trinn ved Ugla skole i Trondheim fra høsten.

-En viktig del av faget er å alminneliggjøre psykiske problemer, som er tabubelagt. De lærer kognitive teknikker, mindfulness og om å kunne kjenne igjen sine følelser, tolke disse og gi uttrykk for de. De får en innføring i noen av de vanligste psykiske lidelsene som angst og depresjon. Vi kommer også til å snakke om selvmordstanker, og om hva man kan gjøre hvis mor og far er psykisk syk, sier Jensen.

Får 25 timer

Undervisningen vil vare en klokketime hver uke.

-Hver klasse får omtrent 25 timer frem til påske 2018, sier Jensen.

Også lærerne ved skolen vil få opplæring i samtaleteknikk for å kunne fange opp ungdom med psykiske problemer. Denne opplæringen til lærerne vil bli gitt av Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - RVTS.

Første gang i Norge

Førsteamanuensis ved NTNU, Anne Torhild Klomsten, skal forske på effekten av prosjektet.

-Ideen om et slikt forskningsprosjekt har vært en drøm for meg i mange år. Ingen har tidligere forsket på norske skoler som har psykisk helse som obligatorisk fag på timeplanen, systematisk og over lang tid, sier Klomsten.

Spørreundersøkelse og dybdeintervju

Det blir en kvantitativ spørreundersøkelse blant elevene ved skoleårets begynnelse, som gjentas ved skoleårets slutt.

-Målet med prosjektet er at elevene skal få en subjektiv opplevelse av å ha det psykisk bra, på en sånn måte at de opplever å mestre det stresset de utsettes for i hverdagen. Derfor vil spørsmålene utformes ut fra dette, sier hun.

I tillegg vil hun gjøre kvalitative intervjuer med et utvalg av elevene.

-Det kan blir både intervjuer med enkeltpersoner og gruppeintervjuer. Jeg ser for meg å intervjue rundt 10 ungdommer, for å få mer dybdeinnsikt, sier hun.

-Bør gis til alle

Klomsten har en visjon om at psykisk helse på sikt skal inn som obligatorisk fag på alle barne,- ungdoms- og videregående skoler i Norge. 

-En rekke forutsetninger må på plass før et slikt fag kan bli en realitet. Skolepolitiske myndigheter må se verdien av psykisk helse som et obligatorisk fag, i tillegg til at livsmestring skal inngå som sentralt i alle fag. Kunnskap om psykisk helse må inn i lærerutdanningen, og ikke minst må man finne tid til denne undervisningen i skoledagen. Dette vil koste betydelige ressurser. Spørsmålet blir om det ikke er verdt å tenke nytt, psykiske helseplager koster samfunnet veldig dyrt. For meg er det innlysende at man i større grad bør satse ressurser på primærforebygging blant alle barn og unge i Norge, sier hun.

  • Les også om saken på nrk.no

Kommenter:

Mer om

nyheter helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen