Nasjonal konferanse om selvmordsforebygging

Alternatives to psychiatry´s disease model and diagnosis for understanding suicide and treating suicidal behaviour
Tid og sted

Litteraturhuset i Oslo

14. september kl 08:30 - 14. september kl 16:00

Stiftelsen Humania arrangerer Nasjonal konferanse om selvmordsforebygging, Litteraturhuset i Oslo 14. september 2017, kl. 08.30-16. Gratis. Påmelding nødvendig. Begrenset antall plasser. Gjennomføres på engelsk.

Om konferansen:

Blant et lite antall nyere behandlinger betraktes Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS) som særlig lovende. CAMS er utviklet av psykologiprofessor Dave Jobes og medarbeidere ved The Catholic University of America i Washington D.C.

CAMS skiller seg fra mye tradisjonell behandling ved at det legges lite vekt på psykisk sykdom og psykiatriske diagnoser – en vektlegging som kan hindre forståelse for «the phenomenology of suicidal states» som er viktig når man skal forstå og håndtere akutt selvmordsatferd.

Professor David Jobes er en av verdens ledende forskere–klinikere innenfor selvmordsfeltet, og vil forelese i 3×45 minutter på konferansen.

Behandlingsmodellen Basal eksponeringsterapi (BET) er en annen ny og lovende behandling. BET er utviklet av psykologspesialist Didrik Heggdal og hans medarbeidere ved Vestre Viken HF, og er et behandlingstilbud til pasienter med alvorlige, sammensatte psykiske lidelser preget av selvmordsforsøk, hyppig selvskading, hørselshallusinasjoner, vrangforestillinger, spiseforstyrrelser og dissosiasjon. Didrik Heggdal presenterer BET med vekt på selvmordsforebygging.

Danmark har kommet betydelig lengre enn Norge med å ta i bruk CAMS og å dokumentere erfaringene. Kate Trein Andreasson Aamund, MD, PhD, forsker ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse – DRISP i København, vil presentere erfaringer og dokumentasjon fra Danmark.

 

Her finner du mer informasjon og program.

Relevante artikler:

Ingen treff...