Modum Bad-konferansen 2017: #psyktnormalt

Ungdom, psykisk helse og livsmestring
Tid og sted

Gamle Logen i Oslo

27. oktober kl 08:15 - 27. oktober kl 16:30

Om konferansen:

"Med Modum Bad-konferansen 2017 ønsker vi å bidra til økt kunnskap og bevissthet om psykisk helse hos ungdom. Vi byr på innlegg fra forskerhold og ulike praksisfelt, fra skole og psykiatri, fra brukeres egne erfaringer med lavterskeltiltak."

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...