Frokostseminar: En uke med vold 2017

Invitasjon til rapportlansering, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS
Tid og sted

Gullhaugveien 1-3 AS, Gullhaugveien, Oslo, Norge

31. august kl 09:00 - 31. august kl 10:30

Hvordan arbeider hjelpeapparatet med saker som omhandler vold i nære relasjoner?

For femte gang har NKVTS gjennomført en måling av alle saker om vold i nære relasjoner som det ble arbeidet med hos politi og hjelpeapparat i løpet av en bestemt uke. Rapporten fra denne voldsmålingen lanseres på frokostseminar hos NKVTS 31. august.

Deltakelse er gratis. Arrangementet strømmes. Se invitasjon til lansering.

Relevante artikler:

Ingen treff...