Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA sommernytt

Siste nytt

Ellen Hoxmark portrett
Nye råd for å forebygge selvskading og selvmord Arenaer utenfor helsetjenestene fremheves i ny veileder, som skal hjelpe kommunene med å forebygge selvskading og selvmord.
Trond Aarre
Vil ha bort sykdomsspråket fra psykisk helsetjenestene -Vi bør forholde oss til de spesifikke problemene folk har, som selvskading, hallusinasjoner og tristhet. Ikke til unyttige og stigmatiserende sekkebetegnelser som de psykiatriske diagnosene er, mener psykiater Trond Aarre.
Trond Asmussen
Kommunene skal veilede spesialisthelsetjenesten Fra nyttår får kommunenes helse- og omsorgstjenester veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten, slik sistnevnte allerede har hatt lenge overfor kommunene.
Eid 1 (3070 x 2039)
Ynskjer behandlingsprogram ut i kommunane Nordfjord psykiatrisenter er så fornøgde med programmet Illness Management and Recovery (IMR) at dei godt kunne tenkje seg å ha kommunane med på laget.