Angst og depresjon: Hvordan forstå og møte?

Angst og depresjon er svært utbredt og omtales ofte som vår tids psykiske folkehelselidelser. I dette kurset får du en innføring i hvordan forstå, møte og ivareta mennesker som strever med disse utfordringene.
Tid og sted

Kildehuset, Modum Bad

12. oktober kl 09:30 - 12. oktober kl 15:30

Hva er angst? Hva skjer når angsten styrer livet? Hva er hensiktsmessig støtte når angsten river – og hva er uhensiktsmessig? Hva er kjennetegn på depresjon? Hvordan møte individet bak depresjonen? Hvorfor har vi følelser og hva vil det si å ha fobi for følelser? Hvordan forstå vår eksistens ut fra temaer som mening, ensomhet og tap? Hvordan depresjon skaper avstand i relasjoner, og veien ut av det. Hva gjør det med familien og nettverket rundt når én er rammet av angst og/eller depresjon? Hva skjer med roller, ansvar og valg? Hvordan ivareta på en god måte her og nå? Og hvordan bidra til å finne videre hjelp?

Miljøterapeuter fra Modum Bads avdeling for angstlidelser og avdeling for depressive lidelser formidler sin fagkunnskap og praktiske erfaringer.

Tid: 12. oktober 2017, kl. 09.30-15.30

Sted: Kildehuset, Modum Bad

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...