Publisert: 12. september 2017.   Endret: 14. september 2017
 Stadig flere i Danmark mangler et hjem. COLOURBOX17261706

TALLENES TALE: Rundt 80 prosent av de hjemløse i Danmark har enten psykiske lidelser, rusproblemer, eller begge deler. (Ill.foto: colourbox.com)

Flere hjemløse med psykiske lidelser

Flere hjemløse med psykiske lidelser

En fersk rapport fra Danmark viser at hjemløsheten er stigende. Over halvparten av de hjemløse har en psykisk lidelse.

I februar 2017 gikk flere instanser som arbeider med hjemløse igjennom et spørreskjema. Skjemaet gjaldt for hver enkelt hjemløs de hadde kontakt med i løpet av den uken undersøkelsen varte. For å unngå dobbelt-registering ble skjemaene registrert slik at de kan spores tilbake til den samme mottakeren av ulike tjenester.

Metoden for kartlegging viser situasjonen "der og da". Derfor vil også skjult hjemløshet komme frem i statistikken. Dette kan være mennesker som har tak over hodet, men som per definisjon er hjemløse. Eksempelvis de som sover på sofaen hos familie og venner, eller benytter midlertidige botilbud som hospits og liknende.

Sårbare grupper

Kartleggingen av hjemløshet i Danmark har vær gjennomført annethvert år siden 2007. I løpet av denne 10-årsperioden har andelen hjemløse med psykiske lidelser økt fra 37 prosent til 53 prosent. Registeringen viser en hovedvekt av hjemløse kvinner som har psykiske lidelser. Der er også en betydelig del av de hjemløse som har rusproblemer, og her er de hjemløse mennene overrepresentert.

Rapporten viser at det er rundt 80 prosent av de hjemløse som enten har psykiske lidelser, rusproblemer, eller begge deler.

Hvorfor øker hjemløsheten?

Siden 2007 har hjemløsheten økt for hver kartlegging som har blitt gjennomført i Danmark. Forskerne avviser at dette skyldes "tellefaktoren" som gjør at flere blir registrert. Årsaken er at hjemløsheten har steget i enkelte deler av landet, og blant noen grupper av befolkningen.

Forskerne mener hjemløshet oppstår i et samspill mellom samfunnsmessige forhold som boligmangel eller arbeidsløshet. Også individuelle faktorer som psykiske lidelser eller rusproblematikk er sentrale. Sårbare grupper står i større fare for å bli rammet av strukturelle endringer, som mangelen på rimelige boliger, i følge rapporten.

Bør ha planmessig tilnærming

Forskerne bak rapporten sier at sosialt utsatte grupper har større risiko for å bli rammet av strukturelle forhold. I tillegg er mangel på oppfølging et problem. En tredjedel av de registrerte hjemløse mangler en boveileder og de mangler handlingsplaner som skal koordinere tjenestene.

Det viser seg også at det er vanskelig å implementere evidensbaserte modeller som Housing First, selv om evaluering viser at de virker.

Kommunene bør ha en planmessig tilnærming i arbeidet med hjemløse som har sammensatte behov, anbefaler forskerne bak rapporten.

 

Forfatteren av rapporten:

Lars Benjaminsen har skrevet rapporten. Han er forsker ved det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) i Danmark.

Fakta om rapporten


•Kartlegging av hjemløshet i Danmark har vært gjennomført annethvert år siden 2007, og gir et bilde på omfanget og utviklingen av hjemløshet.
•Rapporten gir geografisk data på hjemløsheten, men også informasjon om alder, kjønn, etnisk tilhørighet og helsetilstand til de hjemløse.
•Hjemløsheten i Danmark har steget siden forrige kartlegging i 2015.
•Forfatter er Lars Benjaminsen, forsker ved det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) i Danmark.

Last ned rapporten Hjemløshed i Danmark 2017

Kommenter:

Mer om

nyheter forskningsrapporter bolig housing.first rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen